CRI Online

سالنهای کوچک ورزش و بدنسازی

GMT+08:00 || 2018-12-25 10:13:19        cri

با قیمت حدود 6 یوان مردم می توانند در مجاور خانه هایشان سالنهای کوچک ورزش و بدنسازی را به مدت نیم ساعت تمرین اجاره کنند.
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید