CRI Online

شی جین پینگ: باید از امتیازات نظام چین استفاده و آن را تقویت کرد

GMT+08:00 || 2018-12-18 12:13:02        cri

شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز 18 دسامبر عنوان کرد: چین باید با پایبندی بر تکمیل و توسعۀ نظام سوسیالیسم با ویژگی چین، پیوسته از برتریهای نظام چین استفاده و آن را تقویت کند.

او گفت: چین باید به طور تزلزل ناپذیر با توسعه اقتصاد مالکیت دولتی، تشویق و پشتیبانی از توسعه اقتصاد مالکیت غیردولتی، از بین بردن تمام موانع توسعه نظام و سازوکار و سرعت بخشیدن به تکمیل سازوکار، علمیتر، کاراتر و مؤثرتر کردن آن، پیشرفت و تحکیم نظام سوسیالیسم با ویژگی چین را پیش برد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید