CRI Online

پیشبرد سیاست اصلاحات و درهای باز و امور سوسیالیسم با ویژگی چین یکی از سه رویداد مهم تاریخی چین در دوره های جدید است

GMT+08:00 || 2018-12-18 11:28:21        cri

شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب، رییس جمهوری خلق چین امروز 27 آذر/18 دسامبر در پکن در مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز در سخنرانی خود گفت: تشکیل حزب کمونیست چین، تاسیس جمهوری خلق چین و پیشبرد سیاست اصلاحات و درهای باز و امور سوسیالیستی با ویژگی چین سه رویداد مهم تاریخی چین در دوره های جدید هستند.

شی جین پینگ گفت: حزب کمونیست چین با نمایندگی مائو زه دونگ، جمهوری خلق چین را تاسیس و نظام اصلی سوسیالیسم را تعیین کرد؛ دنگ شیائو پینگ نماینده دیگر حزب کمونیست چین با موفقیت سوسیالیسم با ویژگی چین را ایجاد کرد، جیانگ زه مین، سوسیالیسم با ویژگی چین را به قرن 21 پیش برد؛ هو جین تائو به نمایندگی از اعضای حزب کمونیست در نقطه جدید تاریخی بر سوسیالسم با ویژگی چین پایبند ماند و آن را توسعه داد. پس از برگزاری هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، سوسیالیسم با ویژگی چین وارد عصر جدید شده است و احساسات رفاه و امنیت مردم چین تا اندازۀ زیادی ارتقاء یافته است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید