CRI Online

پیشبرد سیاست اصلاحات و درهای باز و امور سوسیالیسم با ویژگی چین یکی از سه رویداد مهم تاریخی چین در دوره های جدید است

GMT+08:00 || 2018-12-18 11:28:21        cri

شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب، رییس جمهوری خلق چین امروز 27 آذر/18 دسامبر در پکن در مراسم گرامیداشت چهلمین سالگرد اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز در سخنرانی خود گفت: تشکیل حزب کمونیست چین، تاسیس جمهوری خلق چین و پیشبرد سیاست اصلاحات و درهای باز و امور سوسیالیستی با ویژگی چین سه رویداد مهم تاریخی چین در دوره های جدید هستند.

شی جین پینگ گفت: حزب کمونیست چین با نمایندگی مائو زه دونگ، جمهوری خلق چین را تاسیس و نظام اصلی سوسیالیسم را تعیین کرد؛ دنگ شیائو پینگ نماینده دیگر حزب کمونیست چین با موفقیت سوسیالیسم با ویژگی چین را ایجاد کرد، جیانگ زه مین، سوسیالیسم با ویژگی چین را به قرن 21 پیش برد؛ هو جین تائو به نمایندگی از اعضای حزب کمونیست در نقطه جدید تاریخی بر سوسیالسم با ویژگی چین پایبند ماند و آن را توسعه داد. پس از برگزاری هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، سوسیالیسم با ویژگی چین وارد عصر جدید شده است و احساسات رفاه و امنیت مردم چین تا اندازۀ زیادی ارتقاء یافته است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید