CRI Online

تأسیس موزه جنگ جهانی اول در شهر چینگ دائو چین

GMT+08:00 || 2018-12-15 18:31:50        cri

موزه ویرانیهای جنگ جهانی اول چندی پیش در پارک ویرانه های جنگ جهانی اول شهر چینگ دائو در شرق چین تأسیس شد.

مساحت کل این موزه به 10 هزار متر مربع می رسد و ظاهر ساختمان موزه مانند یک کبوتر، نماد صلح است. در این موزه بیش از 1800 اثر باستانی از جمله سلاح، لباس اونیفرم نظامی، نشریات، کتاب، نشان یادبود، کارت پستی دوران جنگ جهانی اول به معرض نمایش گذاشته شده است. در این موزه همچنین با استفاده از فناوری چند رسانه ای روند اشغال چینگ دائو توسط آلمان، جنگ بین آلمان و ژاپن در این شهر و باز پس گرفتن چینگ دائو از سوی چین نمایش داده می شود.

شهر چینگ دائو در استان شان دونگ واقع در شرق چین است. در دوران جنگ جهانی اول، ارتشهای آلمان، انگلستان و ژاپن در این استان علیه یکدیگر جنگیدند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید