CRI Online

برگزاری چهارمین مجمع بین المللی جاده ابریشم

GMT+08:00 || 2018-12-12 16:10:03        cri

دسامبر، چهارمین مجمع بین المللی جاده ابریشم در پاریس پایتخت فرانسه گشایش یافت. موضع اصلی این مجمع ارتقاء پیشنهاد یک کمربند یک جاده به توسعۀ پایدار بود.

بیش از 300 نماینده از 35 کشور و منطقه، سازمانهای بین المللی و مؤسسات معروف فرامرزی در این مجمع پیرامون موضوع اصلی یعنی ارتقاء پیشنهاد پیشنهاد یک کمربند یک جاده به توسعۀ پایدار رایزنی کردند. لی وی رئیس مرکز توسعه و مطالعات شورای دولتی چین در سخنرانی خود گفت که در حال حاضر تناقض جمع شده در توسعۀ اقتصادی جهان طی درازمدت چشمگیر و پیچیده شده است. هدف از ساخت مشترک پیشنهاد یک کمربند - یک جاده حل این تناقض و پیشبرد تحقق توسعه پایدار اقتصاد جهانی است. لی وی در این باره افزود:

«مسائل در روند جهانی شدن اقتصاد باید از طریق پیشبرد جهانی شدن و اصلاحات در روشهای جهانی شدن حل شود. در دهه های گذشته، مسئلۀ عمده در جهانی شدن اقتصاد کمبود بخشیده، عمومی و توازن بوده است. از یک سو مشکل نامتوازن بودن در برخورد منافع بین کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه و از سوی دیگر مشکلات ناشی از نامتوازن بودن در داخل کشورها و برخورد منافع بین اقشار اجتماعی آنها وجود داشته است. در رویارویی با این شرایط، دولت چین پیشنهاد کرد که جامعه بشری با سرنوشت مشترک با اشتراک همۀ کشورها ایجاد شود. ساخت پیشنهاد یک کمربند یک جاده نشانۀ عملی این اندیشه است.»

ژان پیر رافارننخست وزیر پیشین فرانسه در سخنرانی خود در این مجمع گفت: در اوضاعی که اقتصاد جهانی کنونی با چالشهای جدی روبرو است، همکاری بین المللی اهمیت بسیاری دارد. پیشنهاد یک کمربند یک جاده برای پیشبرد همکاری بین المللی کمک کننده است. به گفته وی:

«ما هم مانند چین با درگیری مخالفیم و از همکاری حمایت می کنیم. در حال حاضر در اروپا ما متوجه شدیم که پیشنهاد یک کمربند یک جاده فرصت همکاری فراهم می کند. به نظر من باید از این فرصت استفاده کرد.»

اما طرفهای مختلف چگونه از سکوی پیشنهاد یک کمربند یک جاده برای تقویت همکاری استفاده کنند؟ هو چون هوا معاون نخست وزیر چین در سخنرانی خود در مراسم گشایش این مجمع در این باره چهار پیشنهاد مطرح کرد:

«اول، باید برقراری ارتباطات بین تأسیسات زیربنایی را تقویت کنند. ما مایلیم برقراری ارتباطات با برنامه های توسعه تجهیزات زیربنایی کشورهای مسیر یک کمربند-یک جاده را تقویت کرده، بیش از پیش ارتباطات محکم در زمینه های ترابری، مخابرات، نیروی برق و انرژی را ارتقاء داده و در عین حال ارتباطات نرم در زمینه های سیاستها، معیارها، مقررات و نظارت بین کشورهای مختلف را تقویت کنیم. دوم باید نیروی بالقوه همکاری در زمینۀ تجاری و سرمایه گذاری را توسعه داد. سوم باید همکاری در نوآوری را پیش برد و شبکه همکاری نوآوری یک کمربند - یک جاده را بنا کرد. چهارم باید ایده توسعه سبز را عملی کرد.»

برقراری ارتباط بین پیشنهاد یک کمربند یک جاده و برنامۀ توسعه پایدار سال 2030 سازمان ملل یکی از موضوعات چهارمین مجمع بین المللی جاده ابریشم است. سازمان توسعۀ صنعتی سازمان ملل به عنوان نهاد ویژۀ سازمان ملل در پیشبرد توسعۀ صنعتی، با هدف فقرزادایی، تحقق جهانی شدن بخشیده و توسعۀ پایدار محیط زیست است. خانمفاطو حیدرامدیر اجرایی سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل در این مجمع گفت که پیشنهاد یک کمربند یک جاده با هدف این سازمان همآهنگ است. بنابراین سازمان توسعۀ صنعتی در ساخت یک کمربند یک جاده نقش مثبتی ایفا می کند. وی در این باره افزود:

«از زمان توسعۀ صنعتی در چهارچوب یک کمربند یک جاده یادداشتهای تفاهم با سازمانها و نهادهای مختلف امضاء کرده، در زمینۀ برخورد مشترک، دانش کشورهای مسیر یک کمربند یک جاده نقش مهمی ایفا می کند. علاوه بر آن همکاریهای فناوری سازمان توسعه صنعتی برای پیشبرد تحقق توسعه بخشیده و پایدار کشورهای مسیر یک کمربند یک جاده یاری کننده است

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید