CRI Online

سفالگری هزار ساله نی شینگ صنعت مهم ثروتمندسازی شهر شین جوئو منطقه گوانگ شی

GMT+08:00 || 2018-12-07 14:37:30        cri

هیات رسانه های گروهی "شکوفایی شصت ساله گوانگ شی جدید" چندی پیش از مرکز نمایشگاه هنر سفارگری نی شینگ شهر شین جوئو منطقه گوانگ شی بازدید کرد. وو چن، معاون کمیته صنایع و اطلاعات گستری شین جوئو به خبرنگاران گفت: سفالگری نی شینگ بیش از 1300 سال قدمت دارد. در سال های اخیر شهرداری شین جوئو حمایت از سفالگری نی شینگ را تقویت بخشیده تا سفالگری به یکی از صنایع مهم ثروتمند شدن مردم محلی و نماد معروف شهر شین جوئو تبدیل شود.

سفالینه نی شینگ یکی از چهار سفالینه معروف چین است. مواد خام آن از گل سفید و خاک بنفش دو ساحل رود شین تهیه می شود. پس از ترکیب مناسب و آماده سازی، شکل ظریف و صاف با رنگ براق ظرف به چشم می خورد. صنعتگران مستقیما روی ظروف، نقش انسان، گل و کوه و آب را ترسیم می کنند. سفالینه نی شینگ در داخل و خارج از کشور ویژگی هنر محلی را جلوه گر می سازد. سال 1915 یک جفت کوزه سفالی نی شینگ با نقش کوه و آب و گل و پرنده در نخستین نمایشگاه کشورهای مختلف اقیانوس آرام پاناما برنده جایزه طلایی شد. سال 2008 سفالینه نی شینگ در فهرست تولیدات مورد حفاظت کشوری به ثبت رسید. همین سال فناوری سفالگری نی شینگ به عنوان میراث فرهنگی غیر مادی در سطح کشور قلمداد شد. سال 2013 انجمن هنرهای زیبای صنعتی چین لقب پایتخت سفالینه نی شینگ چین را به شهر شی جوئو اعطا کرد.

آقای وو گفت: در سال های اخیر شهرداری شین جوئو سفالینه نی شینگ را به عنوان یکی از صنایع پایه این شهر قلمداد کرده و سلسله سیاست هایی را برای پشتیبانی از توسعه آن صادر کرده است. به طور مثال، تاسیس رشته سفالگری نی شینگ در آموزشگاه های حرفه ای، تاسیس کارگاه اساتید سفالگر و پایگاه آزمایشی و آموزشی نوآوری سفالگری. همچنین احداث یک پارک صنعتی نوآوری فرهنگ سفالینه نی شینگ برنامه ریزی شده است. در این پارک موزه سفالین، پایگاه تولیدی و خیابان بازرگانی ساخته می شود.

در حال حاضر شهر شین جوئو بیش از 60 استاد سفالگری در سطح کشوری و استانی دارد ، بیش از 500 موسسه سفال سازی با استخدام بیش از صد هزار نفر فعالیت می کنند. ارزش تولید سالانه آن ها به بیش از یک میلیارد یوان می رسد. تولیدات عمده سفالینه نی شینگ، 8 نوع از جمله ظروف چای، لوازم تحریر، ظروف گلی و لوازم غذاخوری را شامل می شود. در میان تولیدات سفالی هم، ظروف گلی به ارتفاع دو متر و نیز اشیای صنعتی یک سانتی متری دیده می شود. تولیدات سفالین نی شینگ نه تنها در مناطق مختلف کشور بلکه در بیش از 30 کشور از جمله ژاپن، آمریکا، آلمان و آسه آن فروخته می شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید