CRI Online

اتحادیۀ سویای آمریکا از توافق چین و آمریکا در مسئلۀ اقتصادی و بازرگانی استقبال کرد

GMT+08:00 || 2018-12-04 16:04:32        cri

اتحادیۀ سویای آمریکا روز دوشنبه 3 دسامبر طی بیانیه ای از توافق رهبران چین و آمریکا درباره مسئله اقتصادی و بازرگانی استقبال و دعوت کرد که هر چه زودتر روابط اقتصادی و بازرگانی دو کشور بازسازی شده و توافقنامه های مفید و ناظر بر منافع متقابل بین طرفین به امضا برسد.

جان هایسدورفر رییس اتحادیه سویای آمریکا در این بیانیه گفت که رهبران دو کشور موافقت کرده اند با تدابیری از شدت اصطکاک بکاهند. این نخستین خبر مثبتی است که کشاورزان سویاکار آمریکا بعد از تجربۀ سقوط قیمت سویا و توقف صادرات آن طی چند ماه گذشته دریافت کرده اند.

در این بیانیه ابراز امیدواری شده است که دو کشور از طریق مذاکره توافقنامۀ درازمدتی امضاء و روابط اقتصادی و بازرگانی دارای منافع متقابل را بازسازی کنند.

  

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید