CRI Online

یک میلیارد نفر از جمعیت جهان معلولیت دارند

GMT+08:00 || 2018-12-04 08:22:23        cri

دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی افراد دارای معلولیت، سوم دسامبر 2018 برابر با 12 آذر ماه گفت: بیش از یک میلیارد انسان در جهان با گونه هایی از معلولیت زندگی می کنند.

آنتونیو گوترش روز دوشنبه در پیام خود آورده است: در بسیاری از جوامع، زندگی افراد دارای معلولیت به قطع ارتباط، انزوا و رویارویی با تبعیض منتهی می شود.

دبیرکل سازمان ملل ادامه داد: دستورکار 2030 برای توسعه پایدار، بر اساس پیمان خود مبنی بر اینکه هیچکس نادیده انگاشته نشود، تعهدی برای کاهش نابرابری و ارتقای فراگیری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای همگان، از جمله افراد دارای معلولیت، مطرح می کند.

وی گفت: این مساله شامل تحقق کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق افراد دارای معلولیت در همه زمینه و کشورها و همچنین گنجاندن صدا و مشارکت افراد دارای معلولیت در دستور کار ملی و سیاست ها می شود.

دبیرکل سازمان ملل در این پیام افزود: امروز، سازمان ملل متحد «گزارش مهم 2018 ملل متحد درباره معلولیت و توسعه» را به منظور تحقق آرمان های توسعه پایدار به این وسیله، برای همراهی با افراد دارای معلولیت منتشر می کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید