CRI Online

چین بیشترین درخواست حق انحصاری مالکیت معنوی را در سال 2017 ارایه داده است

GMT+08:00 || 2018-12-04 15:15:30        cri

سازمان جهانی حق مالکیت معنوی روز دوشنبه 3 دسامبر گزارش «شاخصهای حق مالکیت معنوی جهان» را منتشر کرد که در آن آمده است: در سال 2017 میلادی، حدود170 هزار مورد درخواست نوآوران در سراسر جهان برای ثبت حق مالکیت معنوی ارایه شده که 8 سال متوالی رشد یافته و در مقایسه با سال 2016 میلادی 5.8 درصد افزایش یافته است. در این میان، درخواست ثبت نشان تجاری در جهان 12 میلیون و 390 هزار بود و درخواست برای حق انحصاری طراحی ظاهر محصولات صنعتی به 1 میلیون 240 هزار رسید.

چین بیشترین درخواست حق انحصاری مالکیت معنوی را در سال 2017 ارایه داده است. از این میان، درخواست حق انحصاری مالکیت معنوی به 1 میلیون و 380 هزار رسید که رقم جدیدی ایجاد کرد. درخواست حق انحصاری طراحی ظاهر محصولات صنعتی به 628 هزار و 658 رسید که 50.6 درصد میزان کل جهان را شامل می شود.

مدیر کل سازمان جهانی حق مالکیت معنوی عنوان کرد که طی مدت کوتاه چند دهه، چین نظام حق مالکیت معنوی را ایجاد کرده و به نوآوری بومی تشویق و به ردیف پیشگامان حق مالکیت معنوی در جهان پیوسته است و امروز چین به رشد درخواست حق انحصاری مالکیت معنوی جهان کمک می کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید