CRI Online

ساخت بندر آزاد تجاری با ویژگی چین در جزیره هایی نان و آغاز دورۀ جدید درهای بازچین

GMT+08:00 || 2018-11-30 11:08:02        cri

نشست ماهیانه اقتصاد، یکم آذر (۲۲ نوامبر) از سوی مرکز تبادلات اقتصاد بین‌المللی چین در پکن برگزار شد. حاضران در این نشست می گویند که هایی نان با تبدیل شدن به یک بندر آزاد تجاری با ویژگی چین، دورۀ جدید درهای باز را آغاز خواهد کرد. در آینده هایی نان باید با توانمندسازی و برقراری سیستم و شبکه فرامرزی، بالاترین درجه از درهای باز را ایجاد خواهد کرد.

«طرح کلی منطقۀ آزمایشی آزاد تجاری چین (هایی نان)» اکتبر سال جاری منتشر شد. طبق این طرح تا سال ۲۰۲۰ منطقه آزمایشی آزاد تجاری با استاندارد بالا و کیفیت عالی ساخته می شود و روند احداث بندر آزاد تجاری هایی نان به تدریج و با ثبات صورت گیرد. در این طرح همچنین عنوان شد، در آینده هایی نان به باجه درهای باز چین به روی آقیانوس آرام و آقیانوس هند، منطقه آزمایشی تمدن زیست محیطی کشور، مرکز مصرف گردشگری بین المللی و ناحیه تامین خدمات راهبردی کشور تبدیل می شود.

به نظر دانشمندان، با وجود معضلاتی مانند پایه ضعیف اقتصاد، انواع کم ساختار صنعتی و رشد نامطلوب بازار، سازندگی منطقه آزاد تجاری و بندر آزاد تجاری با چالشهایی مواجه است. جانگ یان شنگ محقق ارشد مرکز بین المللی تبادلات اقتصاد چین اظهار کرد سازندگی بندر آزاد تجاری هایی نان هم با چالشهای ناشی از ضد جهانی شدن روبرو است، هم با فرصت انقلاب صنعتی جدید و توانمندسازی مدرن مواجه است. بنابراین ساخت بندر آزاد تجاری باید هم مقابله با چالش و مغتنم شمردن فرصتها را در نظر بگیرد.

«باید با دانشگاهها و استعدادهای درجه یک داخلی و خارجی، نظام تأمین مالی درجه یک، مؤسسات نوآور درجه یک و فناوری عمومی درجه یک همکاری کند، در داخل کشور به پای شانگهای و هنگ کنگ برسد، خدمات مدرن، گردشگری، پزشکی و درمانی، محیط زیست و صنایع با فناوری عالی را توسعه دهد، با رونمایی و حضور فعال در نمایشگاههای خارجی، به اتفاق کشورهای مربوط و مؤسسات آمریکا، اروپا و ژاپن همکاری در بازار ثالث را انجام دهد، با برقراری جامعه مشترک المنافع به خارج راه یابد و زنجیرۀ تامین جهانی اشتراک گذاری شده شکل دهد.»

گفته می شود بندر آزاد تجاری تسهیلات و جاری شدن آزاد عوامل مانند اجناس، سرمایه، نیروی انسانی و خدمات ویژگی دارد. به این سبب ویژگیهایی مانند داشتن نظام وضع مالیات با قوۀ رقابتی، فضای قضایی منصفانه و مؤثر را در اختیار دارد.

لی جین بو معاون بخش برنامه ریزی صنایع مرکز تبادلات اقتصادی بین المللی چین گفت هایی نان در جریان بررسی ساخت بندر آزاد تجاری با ویژگی چین در زمینه هایی مانند تشخیص مسؤولیت و جایگاه، طراحی نظام، آزمایش مدل مدیریت و ویژگی محلی، اولویت خاصی دارد. وی طراحی نظام را مثال زد و گفت: برای نمونه در زمینه اجناس، مدیریت فهرست منفی اجرا می شود. در آینده در بندر آزاد تجاری فقط فهرست انبار ارائه می شود و اظهارنامه فهرست گمرکی دیگر مورد نیاز نخواهد بود. در زمینۀ نیروی انسانی، خارجیان اگر خواهان گردشگری یا تجارت در منطقه آزاد تجاری باشند، می توانند مستقیما در فرودگاه ویزا بگیرند، اگر خواستار کار و زندگی باشند، مدیریت مجوز کاری در سطوح و انواع مختلف انجام می شود. سرمایه باید آزادانه وارد و خارج شود. بندر آزاد تجاری همچنین باید آزمایشهایی مانند تکمیل نظام ورشکستگی و انحلال، تجدید سازماندهی و قانونمداری مؤسسات و قانونمداری بازار را پیشاپیش انجام دهد، اصلاحات نظام قضایی مربوط به حق مالکیت معنوی را قبل از هر چیز تعمیق کند، همچنین طبق اصل بی طرفی، سازوکار رسیدگی برابر را تکمیل کند.

لی فنگ محقق بخش برنامه ریزی صنایع مرکز تبادلات اقتصاد بین المللی چین پیشنهاد کرد که برقراری نظام سرمایه گذاری با محوریت توسعه کیفی و نظام مالی با محوریت بانکی فرامرزی نیز فوق العاده مهم است.

«ما باید نظام ورود بازاری در بالاترین استاندارد را اجرا کنیم. باید محدودیت ورود سرمایه خارجی به اصنافی مانند صنایع مالی، محیط زیست، راه و ترابری و کشتیرانی لغو شود. در عین حال محدودیت نسبت سهام و چهارچوب فعالیت سرمایه گذاران خارجی نیز باید لغو شود. تشریفات ثبت امور بازرگانی باید تا حد امکان ساده تر شود، نظام مالی با محوریت بانکی فرامرزی گسترش یابد. نوآوری سیاست خدمات مالی در زمینۀ راهیافت به خارج و ورود به کشور انجام شود تا به نحو احسن برای گرفتن اعتبارات بانکی موسسات خارجی تسهیلاتی فراهم آورد. همچنین نظام مالی و پیشگیری از مخاطرات تکمیل شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید