CRI Online

برگزاری نشست جهانی مساله افغانستان در ژنو

GMT+08:00 || 2018-11-29 11:24:53        cri

نشست ژنو مساله افغانستان به ریاست سازمان ملل و دولت افغانستان 27 تا 28 نوامبر در دفتر سازمان ملل در ژنو برگزار شد. نمایندگان از 61 کشور و 35 سازمان جهانی، طرف های مربوط افغانستان را به مغتنم شمردن فرصت کنونی و برگزاری هر چه سریع تر و شرکت گسترده در مذاکرات صلح دعوت کردند.

شرکت کنندگان در اطلاعیه مطبوعاتی پس از نشست تاکید کردند: صلح، مهم ترین شرط برای تحقق اهداف توسعه افغانستان در آینده است. حل سیاسی راه ضروری برای خاتمه خشونت ها و تحقق صلح است. مذاکرات صلح افغانستان باید برپایه احترام به حق حاکمیت و دفاع از تمامیت ارضی افغانستان و با بیشترین مشارکت از سوی مردم این کشور هدایت شود.

در این سند آمده است: دولت افغانستان اوایل سال جاری به وضوح تمایل خود را برای مذاکرات صلح با طالبان بدون پیش شرط اعلام کرده است. این موضع برای خاتمه درگیری ها و تحقق صلح در افغانستان فرصتی ایجاد کرده است. طرف های مربوطهو جامعه جهانی باید بر این پایه با اجماع تفاهم مشترک و افزایش همکاری، به طور مشترک به این روند یاری کنند.

اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان در این نشست گفت که به ایجاد گروه ویژه برای کمک به گفت و گوی سیاسی دولت و سازمان طالبان و امضای توافق نامه صلح اجازه داده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید