CRI Online

بیان داستان تغییرات عظیم چین با توضیح "چهار روند"

GMT+08:00 || 2018-11-23 16:00:42        cri

نشست رهبران صنایع و بازرگانی گروه بیست، سوم سپتامبر سال 2016 در شهر هانگ جو برگزار شد. شی جین پینگ در آیین گشایش این نشست شرکت کرده و به سخنرانی پرداخت. وی در این نشست فرایند بزرگ اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز را تشریح کرده و ضمن مرور سرگذشت چین در دهه های گذشته، وظایف کشور را در آینده تعیین کرده و بار دیگر بر اراده قوی چین برای ادامه سیاست اصلاحات و درهای باز تاکید کرد. در این گزارش با بیان شی جین پینگ آشنا می شویم که چطور با توضیح "چهار روند"، داستان تغییرات عظیم چین را بیان کرده است.

در ماه دسامبر سال 1978 یعنی زمان برگزاری سومین نشست یازدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین که نماد آغاز اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز تلقی می شود، درآمد سرانه چینی ها تنها 190 دلار بود و در روستاهای کشور نیز 770 میلیون نفر در فقر زندگی می کردند. پس از 40 سال توسعه، چین به دومین جامعه اقتصادی جهان تبدیل شده و درآمد سرانه کشور نیز به 8 هزار و 800 دلار رسیده و 700 میلیون نفر از جمعیت کشور از فقر رهایی یافتند. "معجزه چین" غالب ترین عبارتی است که جامعه جهانی در توصیف نتیجه سیاست اصلاحات و درهای باز چین به کار می برد. به نظر شی جین پینگ، تغییرات بزرگ اقتصادی و اجتماعی چین را می توان با "چهار روند" جمع بندی کرد:"یک، روند اکتشاف و آزمون: برای مدرنیزه شدن کشوری با جمعیت 1.3 میلیارد نفری، هیچ نمونه قابل مراجعه ای پیش از چین در جهان وجود ندارد.

 چین برای توسعه خود باید مسیری ویژه خود را بپیماید. ما "با لمس سنگ های بستر رود مسیر عبور از رود را پیدا کردیم". ما برای تعمیق اصلاحات و ادامه پیشرفت همواره در حال انجام اکتشاف و آزمون بوده ایم و نظام سوسیالیسم با ویژگی چین را خلق کرده ایم.دو، روند عملیات: ما هرگز در سازندگی اقتصاد کشور کوتاه نیامده ایم و با پیروی از تحولات روز و نوآوری، با عملیات شجاعانه و خستگی ناپذیر خود کشور خود را به دومین جامعه اقتصادی جهان، بزرگ ترین کشور در تجارت کالا و سومین کشور سرمایه گذار جهان تبدیل کرده ایم.سه، روند تحقق رفاه مشترک مردم: توسعه کشور برای مردم و با تکیه به مردم انجام می شود و مردم مشترکا از دستاوردهای توسعه بهره مند می شوند. این همان هدف نهایی از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز و مدرنیزه کشور است.

 از آغاز اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز به این سو، 700 میلیون نفر از جمعیت کشور از فقر رهایی یافته و سطح زندگی 1.3 میلیاردی جمعیت کشور ارتقا چشمگیری یافته و چین برای انجام فرایند توسعه صدها ساله کشورهای پیشرفته تنها ده ها سال صرف کرده است.چهار، روند دسترسی چین به جهان و دسترسی جهان به چین: ما بر سیاست دیپلماتیک مستقل و اصلاحات پایبندیم و برای سازندگی کشور همیشه درهای خود را رو به جهان باز نگه می دارد. البته پس از جذب نیرو از جهان، ما نیز امروز قدم های بلند در جهان برداشته ایم. ما سعی می کنیم معادله بین المللی برابرتر و منطقی تر ایجاد کنیم. کنش و واکنش چین با جهان تعمیق یافته و دوستان چینی در سراسر جهان پراکنده هستند."این "داستان" نقل شده از سوی شی جین پینگ حاکی از یک نکته است: چین با تکیه به سیاست اصلاحات و درهای باز به شرایط امروز رسیده و برای ادامه توسعه خود در آینده نیز بر همین سیاست پایبند خواهد بود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید