CRI Online

بهای جسم و روح در زندگی چینی ها

GMT+08:00 || 2018-11-21 18:55:47        cri

توجه به رفاه مردم یکی از مهم ترین اندیشه های شی جین پینگ رییس جمهوری چین است که فراهم آوردن آن را برای مردم کشورش نه تنها به دولتمردان خود تاکید می کند بلکه در نشست های بین المللی نیز به رهبران دیگر کشورها یادآور می شود، مانند تاکید و توجه به مردم در سخنرانی خود در نشست اپک که عنوان کرد "باید به رفاه مردم اولویت داد".

گذشته از برنامه فقرزدایی در این کشور که بسیاری از مردم تهیدست را از فقر نجات داده و زندگی عادی این قشر دچار تغییرات بزرگی شده است، شهرنشینان نیز از روزمرگی خارج شده و گزینه های رفاهی و تفریحی بسیار را وارد زندگی خود کرده اند.

حالا میانگین درآمد سالانه هر نفر چینی حدود 60 هزار یوان است. این روزها مردم چین بخشی از این مبلغ را کم یا زیاد برای خود خرج می کنند. تقریبا در هر خانه ای کل اعضای خانواده در کلاس های مختلف ورزشی و هنری شرکت می کنند و یا سفرهای گروهی یا خانوادگی را در برنامه های سالانه خود در نظر می گیرند. مردم چین این روزها برای شادابی و زیبایی جسم و روح خود پول زیادی خرج می کنند.

شما با این روش زندگی موافقید؟ آیا شما هم به جسم و روح خود بها می دهید؟ چقدر برای خود خودتان خرج می کنید؟

 

 

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید