CRI Online

تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری مشترک داروی سنتی گیاهی چین در ایتالیا

GMT+08:00 || 2018-11-20 14:50:46        cri

شرکت سرمایه‌گذاری مشترک تونگ ژن تانگ شرکت قدیمی داروی سنتی گیاهی چین در رم ایتالیا، 19 نوامبر، به طوررسمی تاسیس و آیین گشایش آن برگزار شد. بیش از 100 نفر از نمایندگان دول دو کشور چین و ایتالیا، گروه تونگ ژن تانگ، شرکای ایتالیایی تونگ ژن تانگ و نمایندگان از محافل بهداشتی و پزشکی محلی در این مراسم حضور یافتند.

السیو داماتو، مدیر بخش بهداشت ناحیه لازیو ایتالیا در آیین گشایش گفت: داروی سنتی گیاهی چین تاریخی طولانی دارد. طب سنتی چین حامی مردم است و براساس شرایط خاص افراد برنامه های مراقبت بهداشتی تنظیم می شود که با مفهوم سیستم پزشکی ایتالیا هماهنگ است. واردات داروی سنتی گیاهی چین، برای تکمیل بیش از پیش سیستم بهداشتی ایتالیا مفید است و منافع و سلامت بیشتر برای مردم محلی فراهم می آورد.

لی بین، رایزن اقتصادی و تجاری سفارت چین در ایتالیا در سخنرانی خود گفت: همکاری بهداشتی و پزشکی در اولویت همکاری دول چین و ایتالیا است. تاسیس تونگ ژن تانگ، به عنوان مارک قدیمی داروی سنتی چین در ایتالیا، در کمک به همکاری دو کشور در زمینه داروی سنتی گیاهی نقش مهمی ایفا کرده و برای اجازه ورود داروی سنتی و گیاهی چین، قانون گذاری درباره طب سنتی، همکاری علمی و پرورش افراد توانمند، پایه و اساس ایجاد می کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید