CRI Online

کشتی "همکاری آسیا و اقیانوس آرام" لنگر کشید

GMT+08:00 || 2018-11-18 21:22:54        cri

 بیست و ششمین نشست غیررسمی سران سازمان اپک 18 نوامبر- 27 آبان در پاپوآ گینه نو برگزار شد. در این نشست با موضوع "استفاده از فرصت های فراگیر و به آغوش گرفتن آینده دیجیتالیسم"، حاضران در این درباره موضوعات مختلفی مانند آینده دیجیتالیسم، رشد فراگیر، افزایش ارتباطات و اتصالات، چشم انداز توسعه پس از تحقق اهداف بوگور تبادل نظر کرده و به توافقات زیاد و نتایج مثبت رسیده و پیامی مبنی بر حفاظت و پشتیبانی از تجارت آزاد، نظام چندجانبه تجاری و روند جهانی شدن اقتصاد ارسال کردند.

قابل توجه است که راه حل چین برای تشخیص جهت توسعه اقتصاد جهان و یافتن خط مشی مدیریت جهان متکی بر اصول پنج گانه رویکرد باز، توسعه، فراگیری، نوآوری و برنامه ریزی که توسط شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین مطرح شده، در این نشست مورد تایید گسترده قرار گرفته است.

نخست، منطقه آسیا و اقیانوسیه بار دیگر در مسیر توسعه خود در میان یک دوراهی قرار گرفته است: جوامع اقتصادی مختلف برای همکاری نیز با فرصت های ناشی از انقلاب علمی و فنی جدید و اصلاحات صنعتی از یک سو و چالش های ناشی از ضد جهانی شدن و حمایت گرایی تجاری و عقب ماندگی مدیریت اقتصادی رو به رو هستند. شی جین پینگ در نشست، از جوامع اقتصادی خواست برای ایجاد اقتصاد با رویکرد باز در آسیا و اقیانوسیه و تسهیل و آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری تلاش کنند. شی جین پینگ جهت توسعه آسیا و اقیانوسیه را مشخص کرده است.دوم، کلید همکاری آسیا و اقیانوسیه در نوآوری است. اقتصاد دیجیتالی در کانون دور جدید انقلاب صنعتی که در حال رخ دادن است، قرار گرفته است. شی جین پینگ نیز در این باره یادآور شده است: اقتصاد دیجیتالی زمینه جدید توسعه آسیا و اقیانوسیه یا حتی جهان در آینده خواهد بود. باید به یافتن محرک و مسیر جدید رشد اقتصادی و افزایش زیرساخت های دیجیتالی و تقویت دسترسی پذیری اقتصاد دیجیتالی پرداخت. این اظهارات نشانگر دیدگاه درست چین به آینده اقتصاد دیجیتالی آسیا و اقیانوسیه و رویکرد باز چین در این زمینه است.سوم، توسعه آسیا- اقیانوسیه نیازمند فراگیری است

تنوع منطقه آسیا- اقیانوسیه برجسته است و ناکامی در فراگیری یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی توسعه این منطقه محسوب می شود. به طور مثال، همه نوع اقتصادها

می خواهند سوار قطار سریع اقتصاد دیجیتال شوند؛ اما به علت آن که آستانه برای توسعه اقتصاد دیجیتال نسبتا بالا است، با توجه به ضعف برخی از اقتصادها در زیرساخت دیجیتال، انباشت تکنولوژی و استعداد، آنان در این زمینه در موقعیت نامطلوب قرار دارند. به این سبب، "کسب فرصت فراگیری" یکی از موضوعات داغ و محوری این دور نشست سران است.

رییس جمهوری شی، در این راستا از همه کشورها خواست: ضمن توجه به واقعیت متنوع بودن، به راه‌های توسعه انتخاب شده همدیگر احترام بگذارند؛ به طور عمیق طرح اتصال متقابل را اجرا و برای همه کشورها فرصت و فضای توسعه مشترک ایجاد کنند تا هدف مبنی بر توسعه متوازن‌تر، رشد پایدارتر، تحقق فرصت برابرتر و ایجاد جامعه فراگیرتر در منطقه آسیا- اقیانوسیه محقق شود.

نشست سران اپک در پاپوآ گینه نو به پایان رسیده است اما کشتی بزرگ توسعه آسیا- اقیانوسیه دوباره حرکت می کند. در این صورت مقصد بعدی این کشتی تنظیم دورنمای پسا اهداف بوگور است. همه اقتصادها تنها از طریق پایبندی بر ایده های نو، نوآوری و فراگیری و استمرار بر توسعه مشترک، حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره و مشورت و همچنین برخورد با چالش‌های مشترک، می توانند این کشتی بزرگ آسیا- اقیانوسیه را به سمت آینده بهتر حرکت دهند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید