CRI Online

هزینۀ جنگی آمریکا از زمان حادثه «یازده سپتامبر» به 6000 میلیارد دلار نزدیک شد

GMT+08:00 || 2018-11-15 16:17:42        cri

دانشگاه براون آمریکا دیروز چهارشنبه 23 آبان/ عقرب، 14 نوامبر با انتشار گزارش تحقیقاتی خبر داد، تا سال مالی 2019 پرداخت جنگی آمریکا پس از حادثه «یازده سپتامبر» به نزدیک 6000 میلیارد دلار رسیده که پیش‌بینی می شود، تا سال مالی 2023، 800 میلیارد دلار دیگر در این زمینه پرداخت خواهد شد.

در این گزارش آمده است، تا سال مالی 2019، میزان کل پرداخت جنگی آمریکا پس از حادثه «یازده نوامبر» به 5930 میلیارد دلار خواهد رسید که از این میان پرداخت مستقیم جنگی به حدود 2000 میلیارد دلار، بودجه دفاعی عمومی افزایش یافته به خاطر جنگ به 918 میلیارد دلار، هزینه پزشکی کهنه سربازان به 353 میلیارد دلار، بهرۀ بدهی نظامی به 716 میلیارد دلار و پرداخت پیشگیری از تروریسم از وزارت امنیت ملی به 924 میلیارد دلار رسیده است. اگر امور جنگی آمریکا در افغانستان، سوریه و عراق همچنان ادامه یابد، هزینه درمان کهنه سربازان و بهرۀ بدهی نظامی افزایش خواهد یافت و انتظار می رود تا سال مالی 2023، 808 میلیارد دلار دیگر پرداخت شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید