CRI Online

چین پیوسته نیروی محرکه جدیدی به ایجاد اقتصاد باز در جهان وارد می کند

GMT+08:00 || 2018-11-05 19:56:33        cri

نخستین نمایشگاه بین المللی واردات چین 14 آبان/ عقرب، 5 اکتبر با حضور 172 کشور، منطقه و سازمان بین المللی و بیش از 3600 موسسه در شهر شانگهای گشایش یافت. شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین در آیین گشایش سخنرانی تخت عنوان «ایجاد مشترک اقتصاد نوآورانه، فراگیر و باز جهانی» ایراد نمود. وی از لحاظ گرایش تاریخی، سه پیشنهاد برای پیشبرد همکاری کشورها مطرح و پنج تدبیر در راستای ادامۀ اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز اعلام کرد. این پیشنهادها و تدابیر، نیروی محرکۀ بزرگتری به دفاع مشترک از تجارت آزاد و نظام تجارت چند جانبه، ایجاد مشترک اقتصاد باز جهانی و ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک وارد می کند.

مخاطبان متوجه سه واژۀ کلیدی «گشایش، نوآوری و فراگیری» در سخنرانی شی جین پینگ شدند که بارها تکرار شد. این یک جمعبندی جامع از تجریبات 40 سالۀ اصلاحات و درهای باز چین و نیز شرایط لازم برای تحقق توسعه با کیفیت بالای چین در آینده است. به ویژه «گشایش»، علامت روشن چین امروز از سوی شی جین پینگ خوانده می شود. امروز، چین که وارد عصر جدید شده است، به درهای باز با زاویۀ بیشتر برای تحقق توسعه با کیفیت بالاتر نیازمند است.

پس از اعلام تدابیر مهم ادامه دور جدید درهای باز چین در مجمع آسیای بو آئو در ماه آوریل امسال، شی جین پینگ در سخنرانی خود 5 تدبیر مهم در راستای ادامۀ اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز اعلام کرد که عبارتند از: گسترش پتانسیل واردات، ادامۀ افزایش دسترسی بازار، ایجاد محیط بازرگانی در سطح اول جهان، توسعۀ سکوی جدید با درهای بازتر و پیشبرد همکاری دوجانبه و چندجانبه. این تدابیر با نیاز توسعه و انتظارات کشورها هماهنگ است و نیز اقدام مشخص چین برای کمک به جهانی شدن اقتصاد و رشد اقتصاد سراسر جهان محسوب می شود.

برای نمونه، در زمینۀ کاهش پیوستۀ محدودیت ورود به بازار، چین محدودیت نسبت سهام سرمایه خارجی در زمینه های آموزش و پرورش و پزشکی را کاهش خواهد داد. پیشبینی می شود که در 15 سال آینده میزان کل کالاها و خدمات وارداتی به ترتیب بیشتر از 30 و 10 هزار میلیارد دلار خواهد بود. بدیهی است که این تدابیر فرصتهای سرمایه گذاری بیشتر و فضای توسعه گسترده ای برای سرمایه گذاران و عرضه کنندگان خارجی فراهم خواهد کرد و در ضمن نیاز مصرف کنندگان چینی را نسبت به خدمات و کالاهای بهتر برآورده خواهد ساخت.

شی جین پینگ در سخنرانی خود به بعضی مناقشات و مشکلات جدی در توسعه کنونی اقتصاد کشور اذعان کرد. با این حال وی بر آن است که وضع اساسی سالم و با ثبات اقتصاد چین، شرایط و عناصر تولیدات برای پشتیبانی از توسعه با کیفیت بالا و گرایش کلی با ثبات و مثبت در درازمدت «تغییر نکرده است» و نسبت به دورنمای توسعۀ اقتصاد چین ابراز خوش بینی کرد و گفت که رشد اقتصاد چین کماکان در ردیف اول جهان قرار دارد.

«بهره وری مشترک از آینده در عصر جدید» موضوع عمده نخستین نمایشگاه بین المللی واردات چین و نیز اقداام چین برای در آغوش کشیدن جهان با توجه به حملۀ جدی به چند جانبه گرایی و نظام تجارت آزاد است. همانطور که شی جین پینگ گفته است، طی 40 سال اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز، چین بر سیاست درهای باز و ساخت و ساز کشور پایبند بوده و چرخش تاریخی بزرگی از بسته و نیمه بسته بودن به باز شدن همه جانبه را تحقق بخشیده است. چین ضمن گسترش مداوم درهای باز، هم به توسعۀ داخلی پرداخته هم برای جهان سود به همراه آورده است. برداشتن گام چین در پیشبرد درهای باز در سطح بالاتر، ایجاد اقتصاد باز جهانی و جامعۀ بشری با سرنوشت مشترک همچنان ادامه خواهد یافت.

وی تاکید کرد: چین قاطعانه راهبرد باز با منافع مشترک و برد - برد را رعایت و همواره ترویج کننده مهم گشایش جهان، منبع نیروی محرکه با ثبات رشد اقتصاد جهان، بازار بزرگ سرشار از نیروی حیاتی برای پیگیری فرصتهای تجاری کشورها و وفادار و فعال در مدیریت و اصلاحات سراسر جهان خواهد بود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید