CRI Online

چین به نیروی محوری در پیشبرد برقراری ارتباطات بین آسیا و اروپا تبدیل شده است

GMT+08:00 || 2018-10-31 16:14:40        cri
لی که چیانگ نخست وزیر چین چندی پیش طی حضور در دوازدهمین نشست سران آسیا و اروپا در بروکسل خواستار پیشبرد توسعۀ مشترک آسیا و اروپا از طریق برقراری ارتباطات شد. تحلیلگران بر آنند که پیشنهاد یک کمربند - یک جاده طی 5 سال از زمان مطرح شدن با واکنش مثبت کشورهای مختلف اروپا و آسیا مواجه شده و در پیشبرد برقراری ارتباطات بین اروپا و آسیا به ثمرات بسیاری نائل آمده است. چین خود نیز به نیروی محوری در پیشبرد برقراری ارتباطات بین آسیا و اروپا تبدیل شده است.

موضوع عمدۀ این نشست «اروپا و آسیا: مقابلۀ شرکای جهانی با چالشهای جهانی» است. رهبران 53 کشور و مسؤولان سازمانهای بین المللی در این نشست حضور داشتند. لی که چیانگ نطقی با عنوان «مسؤولیت پذیری مشترک و مقابله مشترک با چالشهای جهانی» ایراد کرد.

لی که چیانگ در سخنرانی خود خاطر نشان کرد که در رویارویی با شرایط جدید و چالشهای جدید، کشورهای مختلف نه تنها باید در زمینۀ تأسیسات زیربنایی «ارتباطات سخت افزاری» برقرار کنند، بلکه باید در زمینه های سیاستی و مقرراتی نیز «ارتباطات نرم افزاری» برقرار کنند. کشورهای مختلف همچنین باید ارتباطات بین پیشنهاد «یک کمربند - یک جاده» با راهبردهای توسعۀ کشورهای مختلف را تقویت کرده و توسعه و شکوفایی مشترک را تحقق بخشند.

آقای من جینگ مدیر پژوهشگاه اروپا و چین از مؤسسۀ اروپایی بر آن است که اتحادیه اروپا همواره به روابط همکاری اقتصادی با آسیا بسیار اهمیت داده و متوجه شده است که برقراری ارتباطات شرط مهمی برای توسعۀ اقتصادی است. اتحادیۀ اروپا امیدوار است از طریق همکاری با آسیا، به ساختار مکانیسم چندجانبه یاری کند.

کمیسیون اتحادیه اروپا و سرویس اقدام خارجی این اتحادیه چندی پیش به طور مشترک با انتشار سندی ضمن تشریح کامل برنامۀ اتحادیه برای دستیابی به ارتباط بهتر اروپا و آسیا اعلام کرد، همکاری با کشورهای آسیایی را تقویت می بخشد.

این سند «اتصال اروپا و آسیا، تصور دربارۀ راهبرد اتحادیه اروپا» نام دارد. کمیسیون اتحادیه اروپا همین روز در بیانیه ای اعلام کرد: اتحادیۀ اروپا به ایجاد الگوی ارتباطی نسخۀ اتحادیه اروپا می پردازد و در جریان اجرای آن در آینده، ضمن پیوند قوانین مبتنی بر واقعیات آسیا، به طور عمده بر ایجاد شبکه های حمل و نقلی، انرژی، دیجیتال و تبادلات انسانی، برقراری مشارکتهای ارتباطی با کشورها و سازمانهای آسیایی متمرکز می شود و همکاریهای دو جانبه، منطقه ای و بین المللی را تقویت می بخشد.

در این بیانیه دربارۀ همکاری در سطح دوجانبه تاکید شد که به ایجاد سکوی اتصال چینی و اروپایی در ارتقاء هماهنگی و از بین بردن اختلافات کمک خواهد کرد. اما دربارۀ سرمایه گذاری و تامین مالی، اتحادیه اروپا با توجه به نیاز آسیا به سرمایه گذاری در تأسیسات زیربنایی که سالانه به 1300 میلیارد یورو می رسد، با ادغام سرمایه های نهادهای مالی بین المللی، بانکهای توسعۀ چند جانبه و بخش خصوصی را برای تامین مالی پایدار در کنار هم قرار می دهد و اطمینان می دهد که شرکتها از محیط رقابتی باز و شفافی برخوردار باشند.

معاون رییس انجمن بازرگانی چین و اتحادیه اروپا بر آن است که اتحادیۀ اروپا برنامۀ برقراری ارتباطات بین اروپا و آسیا را مطرح کرده، با پیشنهاد یک کمربند - یک جاده، در سطح بالا هماهنگ بوده و برای همکاری اروپا و چین از یک سو و از سوی دیگر اروپا و آسیا فضای گسترده ای فراهم کرد.

تحلیلگران بر آنند که در شرایط پیچیدۀ بین المللی و احیای یکجانبه گرایی و حفاظتگرایی تجاری، لی که چیانگ نخست وزیر چین در سفر خود به اروپا بیش از پیش به روند تقویت همکاریهای چند جانبه به ویژه برقراری ارتباطات بین آسیا و اروپا یاری کرده است.

طی 5 سال از زمان مطرح شدن پیشنهاد یک کمربند - یک جاده، منطقۀ آسیا و اروپا به منطقۀ نمونه در ساختار مشترک یک کمربند - یک جاده تبدیل شده است. از جمله، حرکت قطارها بین چین و اروپا نشانۀ مهم برقراری ارتباطات بین دو طرف است. تا کنون بیش از 11 هزار قطار بین چین و اروپا نقل و انتقال داشته و 65 خط راه اندازی شده به 44 شهر در 15 کشور اروپا رسیده است. این قطارها به مبادلات اقتصادی و تجاری چین و اروپا یاری کرده و زندگی مردم دو طرف را غنی کرده است.

علاوه بر آن همکاریهای چین و کشورهای آسیا و اروپا در زمینه های مبادلات سیاستی، تأسیسات زیربنایی، تجاری، بانکی و مردمی به ثمرات چشمگیری نائل آمده است.

تحلیلگران بر آن هستند که این نشست سران آسیا و اروپا تأییدی بود بر اهمیت پیشنهاد یک کمربند - یک جاده و برقراری ارتباطات بین دو طرف. این برای برقراری ارتباطات راهبردی بین آسیا و اروپا و مقابلۀ مشترک دو طرف با چالشهای جهانی بسیار مفید است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید