CRI Online

حضور لی که چیانگ در دوازدهمین نشست سران آسیا و اروپا

GMT+08:00 || 2018-10-20 16:43:37        cri

لی که چیانگ نخست وزیر چین پیش از ظهر 27 مهر/ میزان، 19 اکتبر در بروکسل در دوازدهمین نشست سران آسیا و اروپا حضور یافت و نطقی به عنوان «مسؤولیت پذیری مشترک و مقابله مشترک با چالشهای جهانی» ایراد کرد.

لی که چیانگ گفت جهان امروز دستخوش عوامل ابهام انگیزی است. مساعدت به صلح و پیشرفت جهان با فرصت جدیدی مواجه است، اما چالشها و مخاطرات نیز دست کم گرفتنی نیست. رییس جمهور شی جین پینگ در مقابل اوضاع پیچیده جهانی ایدۀ برقراری جامعه بشری با سرنوشت مشترک را مطرح کرد که مورد تأیید عمومی جامعۀ جهانی قرار گرفته است. کشورهای مختلف باید گفتگو و همکاری را تقویت بخشند، مشترکا از صلح و ثبات محیط دفاع و گرایش خوب احیاء اقتصاد جهان را حفظ کنند.

نخست وزیر چین افزود آسیا و اروپا دو نیروی ثبات دهندۀ مهم و قدرت اقتصادی بزرگ جهان به شمار می روند. در قبال وضعیت و چالشهای جدید، کشورهای آسیایی و اروپایی به عنوان شرکای جهانی باید مسؤولیت مهم حفظ صلح جهان و مساعدت به شکوفایی و پیشرفت را برعهده گیرند.

نمایندگان کشورهای خارجی حاضر نیز گفتند که کشورهای آسیایی و اروپایی به نیروی محرکۀ مهم مساعدت به شکوفایی اقتصاد و رشد تجارت جهان تبدیل شده اند. در شرایط پیچیده و متغییر بین المللی، کشورهای آسیایی و اروپایی باید بیش از پیش در تفاهمات متمرکز شوند و همبستگی را تقویت بخشند و مشترکا از چندجانبه گرایی بر پایۀ مقررات و نظام تجارت آزاد دفاع کنند.

در این دور نشست سران آسیا و اروپا رهبران 51 کشور و مسؤولان سازمانهای بین المللی حضور داشتند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید