CRI Online

آموزش صنایع دستی به زنان روستایی

GMT+08:00 || 2018-10-17 15:48:49        cri
رقابت های صنایع دستی زنان در "گویی یانگ"، استان "گویی جوئو" به منظور آموزش صنایع دستی به زنان روستایی به طوری که آن ها بتوانند در زادگاه خود کار کنند، برگزار شد.

یک شرکت کننده در این مسابقه در سال 2018، در شهر گویی یانگ، مرکز استان "گویی جوئو جنوب غربی چین واقع در استان گویی جوئو کارهای گلدوزی انجام می دهد. این برنامه در سال 2013 به آموزش 65 هزار زن روستایی در زمینه گلدوزی، باتیک و صنایع دستی کمک کرد تا در زادگاه خود به کار مشغول شوند. این کمپین از سال 2013 تا کنون زنان را در سراسر گویی جوئو از فقر نجات داده است.

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید