CRI Online

نخست وزیر انگلستان: مطمئنیم به توافقنامه خروج از اتحادیه اروپا می رسیم

GMT+08:00 || 2018-10-16 16:32:21        cri

به گزارش خبرگزاری شین هوا، ترزا می نخست وزیر انگلستان روز دوشنبه 23 مهر/ میزان، 15 اکتبر گفت: مذاکرات انگلستان با اتحادیه اروپا دربارۀ خروج از اتحادیه اروپا در اکثر زمینه ها به پیشرفتهای واقعی رسیده است. با وجود تنگی وقت، هنوز هم اطمینان داریم به توافقنامه ای در این باره خواهیم رسید.

ترزا می روز دوشنبه در مجلس عوام تصریح کرد: مذاکرات خروج انگلستان از اتحادیه اروپا وارد مرحلۀ نهایی شده و طی چند هفته گذشته، دو طرف دربارۀ دو موضوع اصلی خروج انگلستان از اتحادیۀ اروپا و روابط انگلستان با اروپا در آینده به پیشرفتهای واقعی دست یافته اند.

انگلستان در ماه مارس سال آیندۀ میلادی رسماً از اتحادیۀ اروپا خارج می شود. دو طرف پیشتر برنامه ریزی کرده اند قبل از مهلت نهایی در ماه نوامبر سال جاری، مذاکرات خروج انگلستان از اتحادیۀ اروپا را تمام کنند. زمان انتقالی خروج انگلستان از اتحادیۀ اروپا از پایان مارس سال 2019 تا دسامبر سال 2020 طول می کشد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید