CRI Online

ایمان مردم قدرت کشور

GMT+08:00 || 2018-10-04 17:08:51        cri

این هفته مصادف با تعطیلات هفت روزه به مناسبت روز ملی چین است. چینیها به روشهای گوناگون از جمله مسافرت به مراکز جاذبه های توریستی کشور و خارج از کشور، این رویداد را جشن می گیرند.

تنها در یکم اکتبر آمار روزانه تعداد گردشگران به جاذبه های توریستی چین 122 میلیون نفر و درآمد صنعت گردشگری در آن روز 103 میلیارد یوان گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7 درصد افزایش یافته است. این ارقام، ادعاهای اخیر به اصطلاح «نزول سطح مصرف در چین» را زیر سؤال می برد.

بر اثر افزایش عوامل ابهام در اقتصاد جهان، اخیرا چین نیز برای تثبیت اقتصاد خود با چالشهای بیشتری نسبت به گذشته روبرو است. دولت چین این امر را انکار نمی کند اما تاکید دارد چین همیشه در میان سختیها و چالشها، توسعه خود را تحقق می بخشد و مانع گذرناپذیری وجود ندارد. با توجه به این ویژگی ملت چین، می توان گفت ارقام مذکور درباره مصرف چینیها در تعطیلات روز ملی، نشانگر ایمان آنها به کشور خود است.

در سال گذشته اقتصاد چین بارها با چالش جدی روبرو شده و هر گاه به محض این رخداد، پیشبینهای غربی، ادعای بدبینی به اقتصاد چین آغاز کرده اند. اما چین توانسته است از همۀ این چالشها به سلامت خارج شود و حتی به وضعیتی بهتر از گذشته برسد. خارجیها هنگام بررسی اقتصاد چین بیشتر بر پدیده های سطحی متمرکز می شوند و کمتر به بررسی روحیۀ «خلاقیت، پرکاری، وحدت و ایمان» چین می پردازند. اما در واقع همان روحیه است که حیات چین را حفظ کرده است.

رهبران کنونی چین بر آنند: مردم چین ایمان دارند و کشور قدرتمند و ملت امیدوار است و این، مزیت چین برای غلبه بر مشکلات و چالشها و ایجاد عصری درخشان برای ملت به شمار می رود. در این مزیت چین هرگز بزرگنمایی نشده، بلکه می توان آن را در زندگی روزمره مردم احساس و لمس کرد. از محققان پروژه های فضانوردی و مهندسان بزرگترین تلسکوپ رادیویی جهان تا اهالی مستقر در جزایر دورافتاده و پیک رسانان که هر روز در خیابانهای شهر مشاهده می شوند... چینیها همیشه با کار خستگی ناپذیر خود، زندگی خوب خود و دیگران را تحقق می بخشند. در فرهنگ و اخلاق سنتی چین، موقعی که ضعیف هستید، خود را تکمیل می کنید و موقعی که قوی شدید، به فکر کشور و مردم باید باشید. امروز تک تک چینی ها با تلاش پیشتازانه و خستگی ناپذیر و کار مشخص و کوچک خود، وطن پرستی خود را نشان می دهند.

روحیه «خلاقیت، پرکاری، وحدت و ایمان» در رگ و ژن ملت چین کاشته شده و نهفته و تا امروز هم چنین بوده است. تمدن چین به عنوان یکی از چهار تمدن باستانی بزرگ، تا امروز حیات قوی خود را حفظ کرده است. ارزشهای سنتی چینیها مانند محبت، مردمسالاری، تعهدپذیری، عدالت، هماهنگی و اشتراک، سازه اصلی دنیای روانی آنها و اصول فعالیت مردم در زندگی روزمره آنها است. این ارزشها همچنین کلید جهان برای دسترسی به فرهنگ چین است.

ملت چین در طول تاریخ بحرانهای زیادی از سر گذرانده که یا از خارج تحمیل شده یا از درون ملت رخ داده است. اما هر بار توانسته به سلامت از آن خارج شود و به وضعیتی جدید برسد. در سده های اخیر چین دچار تجاوزهای کشورهای غربی شده و در سالهای اخیر نیز تحت تهدید جریانهای استبکاری و یکجانبه گرایی قرار گرفته است. اما هیچ کدام از اینها نتوانسته است مانع پیشرفت ملت چین شود.

چینیها اعتقاد دارند: همان گونه که همۀ رودها به دریا می رسند، اگر ملتی بخواهد ممتاز و بزرگ باشد، باید رویکردی باز در پیش گیرد. در هزاران سال گذشته، ملت چین ضمن انتقال نسل اندر نسل فرهنگ خود، از فرهنگهای دیگر برای غنی سازی و پیشرفت فرهنگ خود نیز استفاده کرده است. نمونۀ این رویکرد باز چین در سالهای اخیر، همان پیشنهاد «کمربند و جاده» و جامعه با سرنوشت مشترک بشری است.

به ویژه دنیای غرب معمولا در آشنایی با چین ناکام می ماند و به نتایج نادرستی دربارۀ چین می رسد و ایمان چینیها را دست کم می گیرد. این درست نیست. اشتراک جهانی، آرمان ملت چین است.

چینیها نیز به جمعبندی کمبودهای خود از تاریخ و عصر علاقه دارند و پس از جمعبندی، هدف خود را تعیین می کنند و برای تحقق این هدف، سرسختانه و پیشتازانه تلاش می کند. اما در این جریان، چینیها بر اصولی نیز پایبندند که از میان آنها می توان به «اوضاع به خاطر صلح خوب می شود»، «صلح برای همه مفید است» و «آنچه نمی پسندید به دیگران تحمیل نکنید» اشاره کرد. این ویژگیهای مردم چین، در واقع به نوعی، جزو قدرت کشور است و باعث شده است تا چین به نیروی مهمی در حفظ صلح و ثبات و توسعه جهان تبدیل شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید