CRI Online

مربی ایرانی فوتبال در شهر شن جن

GMT+08:00 || 2018-10-07 16:19:31        cri

"داوود سلطانی" با نام چینی "وانگ یی شینگ" یک ایرانی مقیم شهر شن جن است. او فوتبال را ورزشی منحصر به فرد توصیف می کند.

او به طور اخص راجع به شن جن می گوید که در کنار پیشرفت اقتصادی، پیشرفت ورزشی و به ویژه فوتبال هم در این شهر توسعه می یابد. سلطانی عاشق فوتبال و عاشق کار مربی گری خود است. این مربی ایرانی امیدوار است که آموزش او بتواند برای جوانان و نوجوانان چینی مفید باشد و بازیکنان خوبی را تحویل جامعه ورزش چین بدهد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید