CRI Online

جشن ملی

GMT+08:00 || 2018-09-26 09:17:45        cri

در نخستین روز از ماه اکتبر 1949، جمهوری خلق چین دایر شد. جشن پیروزی از آن روز تا کنون در همین روز برگزار می شود، البته تعطیلات آن به یک هفته افزوده شده است . مردم علاوه بر لذت بردن از ساعات فارغ از کار و تلاش و تحصیل، این روزها را بسیار گرامی می دارند، چرا که این روز را یک روز مهم برای وطن خود می شناسند.

آیا در کشور شما هم جشن ملی که نسبت به آن تعصب داشته باشید و برایتان ارزشمند باشد، وجود دارد؟ برای گذراندن این روزها چگونه برنامه ریزی می کنید؟

 

 

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید