CRI Online

دا لی استان شان شی: تولد دوباره زمین شور و قلیایی

GMT+08:00 || 2018-09-25 16:43:54        cri

در استان شان شی، رود زرد از شمال تا جنوب مردم 3 شهر و 13 شهرستان را سیراب می کند و شهرستان دا لی واقع در جنوب استان یکی از آنها است.

به سبب وجود رود زرد، در عصر نوسنگی، کشاورزی اولیه در شهرستان دا لی شکل گرفت. تا امروز کار و امور کشاورزی در اقتصاد محلی همچنان جایگاه مهمی داشته است. با این حال رود زرد ضمن سیراب کردن زمین، مشکل شور و قلیایی شدن زمین را نیز با خود آورده بود.

از حدود 10 میلیون متر مربع زمین زراعی روستای شیائو پو در شهرستان دا لی، دو سوم آن شور و قلیایی شده شود. شو ان چوان، دبیر کمیتۀ حزبی روستای شیائو پو اوضاع آن زمان را چنین توضیح داد: هر مشت بذری که می کاشتیم فقط نیمی برداشت می کردیم.

حدود 1 میلیون و 667 هزار متر مربع زمین نزدیک بود کاملاً بایر شود. بیست سال پیش، شو ان چوان و روستاییان دیگر آبراه کندند و درخت عناب کاشتند.

آنها طی 5 سال بیش از ده کانال کندند و آب رودخانۀ لو (لو هه) از شعبات رود زرد را به روستا آوردند که مسئلۀ آب را حل کرد. اما هنوز پولی به دست نیاورده بودند.

تنها زمانی که عناب معروف به عناب زمستانی که آقای شو کاشته بود، در بازار فروخته می شد، اوضاع کمی بهتر شد. وی گفت: ما در آن زمان دو نوع عناب می کاشتیم اما قیمتش در بازار بالا نبود. ولی عناب زمستانی خوب می فروخت. بدین سبب حدود 40 متر مربع از سطح زیر کشت درختان عناب دیگر را به درخت عناب زمستانی تغییر دادیم.

از آن به بعد، روستای شیائو پو به سبب کشت درخت عناب در زمین شور و قلیایی ثروتمند شد. در سال 2013 شهرستان دا لی با پشتیبانی مالی دولت، با روشهای کشت درخت عناب توسط روستاییان و مدیریت کلی دستجمعی، صنایع عناب روستای شیائو پو را به زنجیره های مختلفی مانند ذخیره سازی، ترابری و فروش گسترش داد. عناب زمستانی این زمین شور و قلیایی با پوست نازک، مغز ترد، مزۀ شیرین و ارزش تغذیه ای فراوان شهرت پیدا کرد. حالا روستای شیائو پو به «نخستین روستای عناب زمستانی چین» تبدیل شده است.

در فاصلۀ کمتر از 10 کیلومتر از جنوب روستای شیائو پو، پارک ملی تالاب جائو یی واقع است. در این پارک آب دریاچه تمیز و باد در ساحل دریاچه به نرمی می وزد. اما 5 سال پیش، اینجا گودالی متعفن و بد بو بود. در دسامبر سال 2013 شهرستان دا لی تصمیم گرفت اینجا را به یک تالاب زیست محیطی تبدیل کند.

شهرستان دا لی حدود 10 میلیون متر مربع زمین شور و قلیایی در اطراف این زمین گود را نیز در برنامه ریزی لحاظ کرد و آب رود لو (لو هه) را به آنجا رساند. در زمانی به کوتاهی سه سال، پارک ملی تالاب جائو یی ایجاد شد که مساحت آب آن از 1 میلیون و 867 هزار متر مربع قبلی به بیش از 5 میلیون و 334 هزار متر مربع در حال حاضر افزایش یافته است.

شور و قلیایی شدن زمین مسئلۀ اجتناب ناپذیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و بهبود زندگی مردم شهرستان دا لی بود. در سالهای اخیر این شهرستان با اتکا به امور کشاورزی ویژه، صنعت نوین و صنایع خدماتی مدرن، اصلاح و بهسازی ساختار صنایع مربوط را پیش برده و ضمن رفع شور و قلیایی شدن زمین، شرایط معادلۀ برد- برد در توسعۀ اقتصادی و حفظ محیط زیست را فراهم کرده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید