CRI Online

بیانیه دفتر هنگ کنگ و ماکائو شورای دولتی چین در حمایت از دولت منطقۀ هنگ کنگ در ممنوع کردن فعالیت «حزب ملی هنگ کنگ»

GMT+08:00 || 2018-09-24 16:46:55        cri

سخنگوی دفتر هنگ کنگ و ماکائو شورای دولتی چین روز دوشنبه 2 مهر/ میزان، 24 سپتامبر دربارۀ اعلام ممنوعیت فعالیت «حزب ملی هنگ کنگ» از سوی دولت منطقه هنگ کنگ در روزنامۀ دولت، بیانیه ای منتشر و با اعلام واقعیت اقدامات برای «جدایی هنگ کنگ» و فعالیت این سازمانها، قاطعانه از موضع انحلال «حزب ملی هنگ کنگ» طبق قانون دولت منطقۀ هنگ کنگ حمایت می کند.

این سخنگو گفت: «حزب ملی هنگ کنگ» سازمانی ثبت نشده و غیرقانونی و نیز یک سازمان «جدایی طلب هنگ کنگ» است. این سازمان ضمن ارتباط با خارج با استفاده از روشهای مختلف به فعالیتهای جدایی طلبانه پرداخته و به شدت با قانون اساسی چین، قانون اساسی هنگ کنگ و قوانین کنونی مربوط به هنگ کنگ مخالف است. تصمیم دولت منطقۀ هنگ کنگ بر اساس قوانین و روند قانونی ممنوعیت فعالیت «حزب ملی هنگ‌کنگ»، اقدامی درست در جهت دفاع از امنیت کشور چین و مدیریت قانونی هنگ کنگ و کاملاً لازم بوده است. ما قاطعانه از این اقدام حمایت می کنیم.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید