CRI Online

برگزاری مجمع بین المللی همکاری غیردولتی «کمربند و جاده» در امور مدیریت محیط زیست

GMT+08:00 || 2018-09-19 09:38:54        cri

مجمع بین المللی همکاری غیردولتی کمربند و جاده در امور مدیریت محیط زیست امروز پنجشنبه 22 شهریور/ سنبله، 13 سپتامبر در شهر وو وی در استان گان سو واقع در شمال غربی چین گشایش یافت. موضوع اصلی این مجمع «بهرمندی از تجربیات مدیریت محیط زیست چین، پیشبرد همکاری بین المللی غیردولتی و کمک به ساخت و بهره مندی مشترک از محیط زیست» اعلام شده است.

در جریان این مجمع، بیش از 300 نمایندۀ غیردولتی از سازمانهای بین المللی، کشورها و مناطق حاشیۀ «یک کمربند یک جاده» برای مبادلات تجربیات خود در مدیریت محیط زیست به بحث و مشورت خواهند پرداخت. کارشناسان و نمایندگان شرکت کننده از طریق به اشتراک گذاشتن موارد خصوصی، دربارۀ موضوعات بیابانزایی و احیاء محیط زیست مذاکراتی را برگزار می کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید