CRI Online

حمایت آلمان و اتریش از تقویت کنترل مرزهای خارجی اتحادیه اروپا

GMT+08:00 || 2018-09-17 10:41:18        cri

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و سباستین کورتس صدراعظم راستگرای اتریش روز یکشنبه 25 شهریور/ سنبله، 16 سپتامبر در برلین اظهار کردند که از تقویت کنترل مرزهای خارجی که اتحادیه اروپا مطرح کرده، پشتیبانی می کنند.

مرکل در نشست خبری مشترک دو طرف قبل از دیدار و ‌گفتگو، گفت: مسئلۀ مهاجران مورد توجه مشترک دو طرف قرار خواهد گرفت. آلمان و اتریش کنترل مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را در اولویت خود قرار می دهند.

مرکل گفت که از تقویت کنترل مرزهای خارجی اتحادیه اروپا حمایت می کند. کورتس نیز اظهار کرد از پیشنهادها دربارۀ تقویت کنترل مرزهای خارجی اتحادیه اروپا که از سوی ژان کلود یونکر رییس کمیسیون اتحادیه اروپا مطرح شد، پیشتیبانی می کند.

ژان کلود یونکر رییس کمیسیون اتحادیه اروپا در 21 شهریور، 12 سپتامبر در نشست عمومی مجلس اروپا در استراسبورگ فرانسه گزارش سالانه وضع اتحادیه اروپا را اعلام و اقدامات مشخص برای حل و فصل مساله مهاجران و پناهندگان را مطرح کرد از جمله افزایش 10 هزار پلیس ساحلی و مرزی اتحادیۀ اروپا، پیشبرد بیش از پیش ساخت نهادهای پناهندگی در اروپا، کمک بیشتر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمینۀ حل و فصل درخواست پناهندگی و تسریع بازگرداندن مهاجران غیرقانونی

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید