CRI Online

ظریف: در صورت انفعال اروپا، ایران غنی سازی اورانیوم را به عنوان یک گزینه مد نظر قرار می دهد

GMT+08:00 || 2018-09-16 16:02:55        cri
  محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه 24 شهریور/ سنبله برابر با 15 سپتامبر خواستار اقدام اتحادیه اروپا برای خنثی کردن پیامدهای خروج آمریکا از برجام شد و گفت که در صورت انفعال این اتحادیه، تهران ممکن است سطح اجرای برجام را کاهش دهد.

ظریف در مصاحبه ای همچنین عنوان کرد اروپاییها و دیگر امضاکنندگان برجام باید برای خنثی کردن پیامدهای تحریمهای آمریکا اقدام کنند.در صورتی که برجام با اقدامات آمریکا و انفعال اتحادیه اروپا تهدید شود، افزایش غنی سازی اورانیوم از سوی ایران می تواند یکی از گزینه ها باشد.

آمریکا در ماه مه خروج خود را از برجام اعلام کرد و در ماه اوت برخی تحریمهای یکجانبه علیه ایران را از سر گرفت و مطابق آن قصد دارد در اوایل ماه نوامبر تحریمهایی علیه صادرات نفت و صنایع بانکی ایران اعمال کند. شمار زیادی از شرکتهای اروپایی نیز طی این مدت از ایران خارج شده یا فعالیتهای خود در ایران معلق کرده اند. میزان صادرات نفت خام ایران به کشورهای اروپایی نیز کاهش یافته است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید