CRI Online

انجمنهای صنفی آمریکا خواستار عدم وضع تعرفه بیشتر شدند

GMT+08:00 || 2018-09-13 15:49:42        cri
بیش از 80 انجمن صنفی آمریکا روز چهارشنبه 21 شهریور/ سنبله، 12 سپتامبر تاسیس اتحادیۀ آمریکایی در پشتیبانی از تجارت آزاد را اعلام کرده و به اتفاق اتحادیه صاحبان مجامع در پشتیبانی از تجارت آزاد، فعالیتهای خود در مخالفت با وضع تعرفه بیشتر از سوی دولت آمریکا علیه کالاهای وارداتی در سراسر کشور را آغاز کرد.

این فعالیت با خرج میلیونها دلار، به اشکال مختلف زیانهای وارد شده بر مؤسسات، کشاورزان، کارمندان و خانواده های آمریکایی ناشی از افزایش تعرفه را اعلام خواهد کرد.

این فعالیتها در هفته آینده شروع خواهد شد.

150انجمن صنفی آمریکایی روز پنجشنبه 15 شهریور، 6 سپتامبر مشترکاً خواستار عدم وضع تعرفه بیشتر بر کالاهای چینی شدند و هشدار دادند که افزودن تعرفه ها به طور جدی به زنجیرۀ عرضۀ جهانی و منافع کسب و کار و مصرف کنندگان آمریکا آسیب می رساند.

این 150 انجمن صنفی، تولید کنندگان، کشاورزان، خرده فروشان، شرکتهای فناوری، شرکتهای نفت و گاز، واردکنندگان، صادرکنندگان و سایر طرفهای مربوط در زنجیرۀ عرضه را نمایندگی می کنند. آنها در نامه ای به نمایندۀ تجاری آمریکا هشدار دادند که افزایش تعرفه های یکجانبه منجر به مذاکره یا امتیاز معنی دار نخواهد شد و تنها به اقدامات مقابله ای خواهد انجامید.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید