CRI Online

کلاس اول ترم جدید

GMT+08:00 || 2018-09-04 15:29:03        cri

دانش آموزان چینی روز دوشنبه در سراسر کشور به نیمسال جدید آموزشی در مدرسه هایشان خوشامد گفتند. برای کلاس اولیها مراسم سنتی و نمادین خطاطی برگزار می شود که عکسهایی از این مراسم را در گوانگ شی می بینید.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید