CRI Online

پایۀ سازوکار ارزیابی شاخص محیط بازرگانی چین گذاشته شد

GMT+08:00 || 2018-08-28 10:48:15        cri

روز دوشنبه 27 اوت، نشست ارزیابی محیط بازرگانی و پیشبرد بهبود محیط بازرگانی چین در پکن برگزار شد.

لین نیان شیو معاون کمیته ملی توسعه و اصلاحات چین اظهار کرد: در نیمۀ اول سال 2018، این کمیته با نهادها و مناطق مربوط دیگر با استفاده از تجربیات بین المللی و در سه زمینۀ دوره فعالیت شرکتها در شهر‌ها، قوۀ جلب سرمایه شهری و سطح پیشرفت باکیفیت شهرها، پایۀ سازوکار ارزیابی شاخص محیط بازرگانی کشور ایجاد شده و 22 شهر در شرق، مرکز و شمال شرقی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید