CRI Online

پیر شده؟ نه خیلی جوانه!

GMT+08:00 || 2018-08-22 21:19:01        cri

مادربزرگ 101 ساله رکورد جهانی را با پرواز با کایت در ارتفاع بیش از 4 متری ثبت می کند

ایرنه اوشیا از آدلاید، استرالیا، صد و یکمین سالگرد تولد خود را با چالش 14000 فوت (حدود 4267 متر) مشخص کرده است. او به عنوان پیرترین فرد در جهان که از هواپیما پرش می کند، یک کار تاریخی انجام داد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید