CRI Online

برگزاری نشست عالیرتبه حق مالکیت معنوی یک کمربند یک جاده 2018 در پکن

GMT+08:00 || 2018-08-22 09:56:44        cri

طبق اخبار اداره ملی حق مالکیت معنوی چین، نشست عالیرتبه حق حاکمیت معنوی یک کمربند یک جاده 2018 روزهای 28 و 29 ماه اوت در شهر پکن گشایش می یابد. تا کنون، نهادهای حق مالکیت معنوی بیش از 40 کشور و سازمان بین المللی و منطقه ای برای شرکت در این نشست ثبت نام کرده اند و شرکت کنندگان دربارۀ گرایش جدید در روند توسعۀ حق مالکیت معنونی جهانی و مسائل و چالشهای کشورهای حاشیه یک کمربند یک جاده در این زمینه به بحث و مشورت می پردازند.
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید