CRI Online

رشد سریع پرداخت از طریق تلفن همراهی در چین

GMT+08:00 || 2018-08-21 11:30:28        cri

طبق داده‌های آماری بانک مرکزی چین درباره امور مربوط به پرداخت در سه ماهه دوم سال جاری که روز دوشنبه 20 اوت منتشر شد، ساز و کار پرداخت چین در این سه ماه وضعیتی با ثبات داشته و میزان انتقال وجه بطور پیوسته گسترش یافته است.

این آمارها نشان می‎دهد که در سه ماهه دوم سال جاری، در سراسر چین 53 میلیارد و 358 میلیون بار پرداخت غیرنقدی انجام شده و رقم آن در کل به 951 تریلیون و 720 میلیارد یوان رسید. در این میان پرداخت از طریق درگاه‎های اینترنتی به 13 میلیارد و 871 میلیون بار رسید که میزان آن 487 تریلیون و 390 میلیارد یوان بوده و پرداخت از طریق تلفن همراه نیز به 14 میلیارد و 924 میلیون بار رسید که مبلغ آن 62 تریلیون و 880 میلیارد یوان بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 73.09 و 60.24 درصد افزایش یافت.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید