CRI Online

بی وای دی 101 دستگاه خودروی تاکسی برقی مدل ای 6 (E 6) به خریدار تایلندی تحویل داد

GMT+08:00 || 2018-08-17 10:32:18        cri

شرکت خودروسازی بی وای دی دیروز پنجشنبه در بانکوک 101 دستگاه خودروی تاکسی برقی مدل ای 6 را به خریدار تایلندی خود تحویل داد.

این خودروهای تحویلی در ماه سپتامبر در فرودگاه سوارنابهومی بانکوک به عنوان تاکسی ویژۀ اشخاص مهممورد استفاده قرار خواهد گرفت. پیشبینی می شود استفاده از این نوع تاکسی باعث کاهش 2000 یوانی در هزینۀ ماهانۀ راننده می شود.

همان روز قراردادی برای فروش 1000 دستگاه خودروی مدل ای 6 بین شرکت بی وای دی و خریدار تایلندی امضاء شد.

طبق سیاست مدون دولت تایلند، سهم خودروهای برقی و ترکیبی از خودروهایی که از 31 مارس 2017 توسط دولت یا شرکتهای دولتی خریداری می شود، باید در بالاتر از 20 درصد حفظ شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید