CRI Online

درها را باز باید کرد!

GMT+08:00 || 2018-08-15 20:18:03        cri

چندی پیش خبرگزاری شین هوا مقاله ای چاپ کرد که در آن به دستاوردهای مثبت سیاست اصلاحات و درهای باز اشاره کرده بود که سرزمین چین پس از 40 سال بر اثر آن شاهد تغییرات بزرگی است. مردم چین که این روزها چهلمین سالگرد اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز را گرامی می دارند، بر این باورند که فضای چین اکنون سرشار از امید و انگیزه است و برای این که کشور ثروتمندتر و قدرتمندتر شود باید بر این سیاست پافشاری کرد.

فکر می کنید این سیاست واقعا در پیشرفت کشور چین تاثیرگذار بوده است؟

کشور شما تا چه میزان به اصلاحات و درهای باز نیاز دارد؟

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید