CRI Online

مردم سویی جیانگ درباره نقل مکان می گویند

GMT+08:00 || 2018-08-10 10:52:45        cri

 

شهر جائو تونگ واقع در شمال شرقی استان یون نان است و بندر سویی فو اولین بندر رود یانگ تسه در این شهر قرار دارد. این بندر، پنجرۀ مهم استان یون نان در روند اجرای راهبرد توسعۀ نوار اقتصادی یانگ تسه و نیز سپر مهم محیط زیستی در حوضه های بالایی رود به شمار می رود. خبرنگار رادیو بین المللی چین به محض ورود به شهر به تواتر عبارت «نقل مکان» را می شنید.

به دلیل ساخت سه نیروگاه برق آبی توسط گروه سان شیای رود یانگ تسه در حوضه های پائین رود جین شا، حدود 160 هزار نفر از شش شهر جائو تونگ نقل مکان کرده اند. به گفتۀ یانگ یا لین دبیر کمیتۀ حزبی شهر جائو تونگ، برای آبگیری و تولید برق در نیروگاه، کار مربوط به نقل مکان در این شهر با تمام نیرو انجام می شود. کار تولید برق در دو نیروگاه شیانگ جیا با و شی لوئو دو طبق برنامه در اکتبر سال 2012 و مۀ سال 2013 شروع شد و با نقل مکان 112 هزار تن در راستای اجرای راهبرد ملی «انتقال برق از غرب به شرق» سهم بزرگی ادا شد.

نقل مکان سویی جیانگ در تاریخ مهاجرت چین به خاطر پروژۀ برق آبی سه معجزه خلق کرده است.

شهرستان سویی جیانگ بین دو نیروگاه برق آبی بزرگ شی لوئو دو و شیانگ جیا با قرار دارد و به خاطر ساخته شدن نیروگاه شیانگ جیان با، مقر شهرستان و سه بخش آن باید نقل مکان کنند.

مردم سیویی جیانگ برای پشتیبانی از پروژۀ تولید برق نیروگاه شیانگ جیا با نقل مکان مقر شهرستان را در حدود یک سال زمان به انجام رساندند و ظرف 2 ماه 600 هزار تن با آرامی به مکان جدید خود رفتند؛ ظرف یک ماه هم کار تخریب و برچیدن ساختمانهای شهر قدیمی صد ساله به پایان رسید. بدین ترتیب سه معجزه در تاریخ نقل مکان به خاطر پروژۀ تولید برق آبی در چین به وقوع پیوست.

خانم جانگ کارمند بخش تبلیغات کمیته حزبی شهرستان سویی جیانگ دربارۀ این دوره گفت: آن زمان برای آبگیری به موقع نیروگاه شیانگ جیا با، همۀ ساکنان منطقۀ نزدیک مخزن سد نقل مکان کردند؛ این در حالی بود که شرایط برای نقل مکان مناسب نبود و هنوز معیار جبران خسارت به آنها اعلام نشده بود. در ابتدای کار، در ناحیۀ مسکونی جدید اتفاقاتی مانند قطع آب و برق، قطع بودن شبکۀ تلویزیون، کار نکردن آسانسور در ساختمانهای بلند و راه بسته عادی بود و بسیار به چشم می خورد. غیر از این شرایط نامطلوب، دلتنگی مردم برای زادگاهشان گره سختتری بود. بسیاری از مردم خانه های قدیمی خود را که اجدادشان نسل اندر نسل در آن سکونت کرده بودند، با چشمان اشکبار ترک کردند. پیرزنی بود که هر روز در ساحل رود می نشست و می دید که سطح آب روز به روز بالا می رود و به تدریج خانه اش را غرق می کند.

کارمندان بخش تبلیغات شهرستان برای موفقیت و تکمیل کار نقل مکان، نه تنها خود هم باید نقل مکان می کردند، بلکه باید کارهای جابجایی مردم را نیز بر عهده می گرفتند. آنان به تک تک خانواده ها سر می زدند و در عین حالی که مردم را قانع می کردند، خود را نیز قانع می کردند.

برای رعایت عدالت در توزیع مسکن، انتخاب خانه های جدید مردم از طریق قرعه کشی صورت گرفت؛ کارمندان بخش تبلیغات هر روز جریان قرعه کشی را به طور زنده پخش می کردند که بدین ترتیب ظرف 2 ماه بیش از هزار برنامۀ زنده پخش کردند.

5 سال از آن زمان گذشته؛ محیط زیست شهرستان تازه تاسیس بسیار عالی است؛ امکانات زندگی نسبت به خانه های قبلی مردم به مراتب بهبود پیدا کرده است. در حال حاضر کار نقل مکان نیروگاه بایی هه تان نیز به طور همه جانبه شروع شده است؛ تا سال 2020 کار احداث نیروگاه و اسکان 45 هزار تن به پایان می رسد و نیروگاه در ماه مه سال 2021 آبگیری شده و در ژوئیۀ همان سال برق تولید خواهد کرد.

علاوه بر این مقامات شهر جائو تونگ در واقع ساکنان مناطق کوهستانی را که در شرایط بسیار دشواری زندگی می کردند، از این مناطق صعب العبور و فقیر خارج و به شهرها منتقل کرده است. کشاورزان این مناطق با رفتن به محیط شهری و کار در کارخانه ها از فقر و تهیدستی رهایی یافته اند و در راه زندگی مرفهتر گام برداشته اند.

خانوادۀ شیا یو لیان از دهکدۀ لیان یو پس از نقل مکان در منزل جدیدی به مساحت 120 متر ساکن شده اند، در حالی که قبلا در یک خانۀ سنگی سکونت می کردند، به طوری که در بام خانه شان شکافی وجود داشت و همیشه باد به داخل خانه می وزید، شرایط رفت و آمد هم بسیار دشوار بود، ولی حالا امکانات زندگی بهبود زیادی پیدا کرده است.

به گفتۀ یانگ یا لین دبیر کمیتۀ حزبی شهر جائو تونگ، در زمان سیزدهمین برنامۀ پنج سالۀ کشور ( از سال 2016 تا 2020) 81 هزار و 600 خانوار از این شهر جمعاً 345 هزار بار اثاث کشی کرده اند و تا کنون 116 هزار نفر جابجا شده و بقیه تا پیش از سال 2019 نقل مکان خواهند کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید