CRI Online

رسانه کره شمالی: انتشار بیانیه پایان جنگ گام اول برای ایجاد صلح شبه جزیره است

GMT+08:00 || 2018-08-10 09:35:11        cri

روزنامه رودونگ سیمون کره شمالی 9 اگوست در مقاله ای نوشت: انتشار بیانیه پایان جنگ، گام اول برای ایجاد صلح در شبه جزیره کره و یکی از ضرورت های عصر است و حالا وقت آن است تا کره شمالی و آمریکا وارد آن شوند.

در این مقاله آمده است: آمریکا به خاطر جنگ دهه 50 قرن گذشته با یکدیگر دشمن شدند. گرچه بیانیه توقف جنگ امضاء شده، اما از لحاظ نظری دو کشور هنوز در حالت جنگ هستند و دشمنی و بی اعتمادی متقابل بین دو کشور هنوز ادامه دارد. دیدار سران دو کشور در سنگاپور گامی در راستای صلح شبه جزیره کره و جهان بوده و حالا وقت آن است تا دو کشور وارد کار انتشار بیانیه پایان جنگ شوند.

در این مقاله اضافه شد: اعلام پایان جنگ، گام اول به ایجاد صلح شبه جزیره کره و جهان است. در صورت انجام این کار، دشمنی نظامی بین کره شمالی و آمریکا نیز به پایان می رسد و زمینه برای ایجاد اعتماد متقابل بین دو کشور هموار خواهد شد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید