CRI Online

سازمان ملل کشورها را به پشتیبانی از برجام تشویق می کند

GMT+08:00 || 2018-08-07 11:41:43        cri

فرحان حق معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل روز 15 امرداد 6 اگوست درباره از سرگیری تحریم آمریکا علیه ایران گفت: سازمان ملل همچنان کشورها را به پشتیبانی از برجام تشویق می کند.

وی گفت: گوترش دبیر کل سازمان ملل همانند گذشته برجام را یک دستاورد دیپلماتیک می داند و کشورها را به پشتیبانی از برجام تشویق می کند. وی افزود: سازمان ملل به تاثیر انسان دوستی ناشی از احیای تحریم توجه خواهد کرد و در این ضمن بر ضرورت ادامه اجرای برجام از سوی ایران و طرف های مربوط تاکید دارد.

کاخ سفید آمریکا 6 اگوست با انتشار بیانیه ای از سرگیری تحریم علیه ایران در روز 7 اگوست را اعلام کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید