CRI Online

کمک مؤسسه چینی به توسعه آموزش و پرورش ناحیۀ مسکونی کنیا

GMT+08:00 || 2018-08-03 17:17:42        cri

روز پنجشنبه 11 امرداد 2 اوت به وقت محلی، دفتر شرکت جاده و پل چین(سی ار بی سی)در کنیا مراسم تحویل جادۀ ساخت چین، مدارس ابتدایی و متوسط تکمیل شده از سوی این شرکت را در ناحیه مسکونی کِراراپون استان کاجیادو برگزار کرد.

در مراسم تحویل، لی گانگ، دستیار مدبر کل شرکت سی ار بی سی و مدیر کل منطقۀ ویژه اقتصادی مومباسا گفت: طرحهای ساخت تاسیسات زیربنایی که این شرکت از زمان ورود به کنیا در 34 سال پیش انجام داده، دوستی و مبادلات بین دولتها و ملتهای دو کشور چین و کنیا را ثابت کرده است. این شرکت خواستار انجام وظیفۀ اجتماعی در کنیا است. لی گانگ همچنین دانشاموزان را به تلاش بیشتر در درس خواندن و شرکت در ساخت اجتماعی و اقتصادی کنیا در آینده تشویق کرد. در این ضمن، وی ضمن تشکر از پشتیبانی ناحیۀ مسکونی از طرح ساخت جاده در نایروبی، گفت: شرکت سی ار بی سی همچنان برای شکوفایی و توسعه کنیا و بهسازی زندگی مردم سهم خود را ادا می نماید.

شامشا ادان رییس اداره آموزش و پرورش استان کاجیادو در این مراسم ضمن تشکر از سهم مثبت شرکت سی ار بی سی برای ساخت تاسیسات زیربنایی کنیا در بیش از 30 سال گذشته گفت: شرکت سی ار بی سی به ساخت جاده و تکمیل مدارس کمک کرده و محیط تحصیل دانشاموزان بهبود بخشیده به طوری که این مدارس به نمونه مدارس دولتی این استان و حتی سراسر کشور تبدیل شده است. وی بر آن است که کمک چین برای تغییر سرنوشت دانشاموزان فقیر مفید است و به تبدیل آنها به ستون کشور کمک خواهد کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید