CRI Online

کوره می خواهید یا دم کنی؟!

GMT+08:00 || 2018-07-25 16:04:52        cri

بسیاری از شهرهای چین حالا در اوج گرما هستند! جاهایی هوای گرم دم کرده و جاهایی انگار که ستیغ سوزان آفتاب مانند اسلحه های لیزری که در فیلم های تخیلی می بینیم، مخ آدمی را نشانه رفته ...

خلاصه این که هوا بس ناجوانمردانه گرم است! این جا مردم چین اغلب شهرها یا مناطقی را که آب و هوای شرجی دارند به دم کنی تشبیه می کنند. چون تمام بدن انسان از گرما خیس عرق می شود و انگار که بخار از بدن بلند می شود! اما شهرهایی که بیشتر در شمال کشور قرار گرفتند، اغلب آفتابی خشک و سوزان دارند! درست مثل این که حرارتی داغ از داخل یک کوره بیرون می زند!

خوب حالا اگر قرار باشد در چنین فصلی سفر کنید، کدام یک را انتخاب می کنید، دم کنی یا کوره؟!

آیا برای شما روش خنک کردن و فرار از گرما در مناطقی با این شکل گرما، فرق می کند؟ روش خودتان را به ما بگویید؟!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید