CRI Online

کمک منطقۀ خودمختار اویغور شین جیانگ به اشتغال 62 هزار کارگر فقیر در نیمه اول سال جاری

GMT+08:00 || 2018-07-25 14:38:09        cri

به گزارش خبرگزاری شین هوا، طبق اطلاعات ادراه منابع انسانی و تامین اجتماعی منطقۀ خودمختار اویغور شین جیانگ در 19 ژوییه، شین جیانگ در نیمۀ اول سال جاری با تمرکز بر چهار ایالت در جنوب این منطقۀ خودمختار، جمعاً در 22 شهرستان به شدت محروم منطقه برای اشتغال کارگران خانواده‌های فقیری که آمارشان ثبت شده است و از طریق اعزام به اماکن دیگر با هدف اشتغال، به بیش از 62 هزار کارگر فقیر کمک کرده است که از هدف تعیین شدۀ سالانه فراتر رفته کمک بزرگی به حل مسئلۀ اشتغال در مناطق محروم کرده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید