CRI Online

درخواست شورای صنایع و بازرگانی کشورهای بریکس برای تحقق توسعۀ فراگیر

GMT+08:00 || 2018-07-24 11:13:26        cri

شورای صنایع و بازرگانی کشورهای بریکس روز دوشنبه 23 ژوئیه در شهر دوربان آفریقای جنوبی ششمین نشست عمومی خود را برگزار کرد که صدها نماینده از پنج کشور عضو بریکس و کشورهای آفریقایی در جریان آن خواستار تقویت همکاری‌ و تحقق توسعه فراگیر شدند.

شرکت کنندگان دربارۀ مسائلی مانند حمایتگرایی تجارت، چهارمین انقلاب صنعتی، آموزش و پرورش و اشتغالزایی جوانان، امنیت غلات، همکاری بریکس با قاره آفریقا و دیگر موضوعات به بحث و مشورت پرداختند.

یادآوری می شود این نشست با جمعبندی دستاوردهای گذشته، امور دومین «دهۀ طلایی» کشورهای بریکس را برنامه ریزی می کند.

اُنکار کانوار رییس شورای صنایع و بازرگانی کشورهای بریکس از هند گفت که این نشست در شرایط بغرنج شدن اوضاع بین المللی، تشدید حمایتگرایی تجارت و به چالش کشیده شدن نظام تجارت چند‌جانبه بین المللی برگزار می شود و کشورهای بریکس باید با صدور صدای خود و تقویت بیش از پیش همکاری با چالشهای موجود رویارویی کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید