CRI Online

با ماهیار در کوبوچی)بیابانزدایی نوآورانه در یینکنتالا

GMT+08:00 || 2018-07-21 20:35:03        cri

با حمایت مسئولان ناحیه خودگردان دالاته در مغولستان داخلی چین، شرکتها و مؤسسات خصوصی توانستهاند در منطقه حفاظتشده زیست محیطی بیابانی یینکنتالا با استفاده از روشهای نوآورانه، ابتدا از حرکت شنهای روان جلوگیری کنند و سپس با کاشتن یک گونه گیاهی ویژه به نام بید زمینی بیدانه، علاوه بر جلوگیری از گسترش نواحی بیابانی به توسعه اقتصادی و افزایش درآمد مردم این منطقه کمک کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید