CRI Online

کم کار کن خوب خرج کن!

GMT+08:00 || 2018-07-18 11:21:55        cri

طبق گزارش پایگاه اینترنتی guancha.cn، فرهنگستان علوم اجتماعی، اخیرا پیشنهادی را درج کرده است که بدون شک پذیرش این پیشنهاد دل جمع بزرگی از کارمندان و کارکنان دولت را شاد می کند. پیشنهاد این است: کار و تلاش، تنها 4 روز در هفته!

پیشنهادی مشابه برای فرصت تعطیلی بیشتر به کارمندان به نحوی دیگر هم مطرح شده است، مانند این که زمان تعطیلات رسمی مانند عید بهاره یا عید ملی طولانی تر شود!

به نظر شما چه عاملی سبب ارایه چنین پیشنهادی شده است؟ کم کردن فشار کار و نشاط آفرینی، توجه بیشتر به خانواده و یا عللی مانند مصرف گرایی به این نحو که فرصتی بیشتر برای سفر و گشت و گذار برای افراد شکل گیرد که منجر به مصرف و خرج کردن پول بیشتر باشد!

شما چه فکر می کنید، آیا با چنین پیشنهادی موافقید؟

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید