CRI Online

احساس تنهایی، ارثی است

GMT+08:00 || 2018-07-11 16:00:17        cri

مطالعه جدید محققان دانشگاه کمبریج نشان می‌دهد که تنهایی در ژن فرد یافت می‌شود و همچنین تنهایی می‌تواند با اضافه وزن مرتبط باشد.

طبق گزارش‌ها، دانشمندان دانشگاه کمبریج وجود ارتباط بین اضافه وزن و انزوای اجتماعی را کشف کردهاند. تحقیق جدید آنها نشان میدهد که تنهایی یک بیماری همهگیر و خاموش است که میتواند از ژنتیک شخص که با چاقی نیز مرتبط است، حاصل شود.

محققان این مطالعه ادعا میکنند که اگر یک فرد وزن خود را از دست بدهد، میتواند احساس تنهایی را نیز در خود کاهش دهد.

این اولین مطالعهای است که ارتباط بین چاقی و تنهایی را دریافته است و میتواند به متخصصان سلامت اطلاعات بیشتری در مورد نحوه درمان این دو شرایط مشترک ارائه دهد.

یک نظرسنجی ملی که به تازگی انجام شده است، نشان میدهد که نیمی از آمریکاییها احساس تنهایی میکنند و 54 درصد از آنان احساس میکنند که مردم آنها را درک نمیکنند.

در سال 2017، انجمن روانشناسی آمریکا اعلام کرد که تنهایی یک بیماری همهگیر است و میتواند مرگبارتر از چاقی باشد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید