CRI Online

برگزاری نمایشگاه برند قطعات خودروی چین در تهران

GMT+08:00 || 2018-07-11 10:05:27        cri

براساس خبر دفتر اقتصادی و تجاری سفارت چین در ایران، 10 تا 13 ژوییه، نمایشگاه برند قطعات خودروی چین در نمایشگاه شهر آفتاب تهران برگزار می شود.

بیش از 100 موسسه برجسته خودرو و قطعات خودروی چین، ایران، ترکیه و کشورهای دیگر منطقه در این نمایشگاه حضور دارند. در حاشیه نمایشگاه، همچنین مجمع عالی با موضوع اصلی "فرصت ها و چالش های توسعه موسسات خودرو در ایران در عصر جدید" با حضور موسسات نامدار خودرو و قطعات خودروی چین و ایران برگزار می شود.

این دوره نمایشگاه قطعات خودروی چین اقدامی مهم برای اجرای برنامه برندهای چین در بازار ایران از سوی اداره توسعه تجاری وزارت بازرگانی چین است و نیز نشانگر تلاش موسسات خودرو و قطعات خودروی چین برای توسعه خود در بازار خارج از کشور در محیط اقتصادی و تجاری جدید است.

هدف از این نمایشگاه افزایش آشنایی بازار ایران با موسسات خودرو و قطعات خودروی چین و تقویت همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور در ابعاد مربوط و محکم ساختن روابط اقتصادی و تجاری دو کشور است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید