CRI Online

شی جین پینگ: دست در دست هم به روابط مشارکتی راهبردی چین و کشورهای عرب در عصر جدید یاری کنیم

GMT+08:00 || 2018-07-10 18:09:09        cri

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین 10 ژوئیه در آیین گشایش هشتمین نشست وزیران مجمع همکاری چین و کشورهای عرب حضور یافت و سخنرانی مهمی ایراد کرد. شی جین پینگ اعلام کرد که چین و کشورهای عرب متفقا با ایجاد روابط مشارکتی همراه با همکاری همه جانبه، توسعۀ مشترک و رو به آینده موافقت کردند. این نقطۀ حرکت جدید تاریخی همکاری دوستانه چین و کشورهای عرب است.

چین مایل است پیوند راهبردها و عملکردها با کشورهای عرب را تقویت بخشیده و دست در دست هم به ساخت یک کمربند- یک جاده یاری کنند و به طور مشترک حافظ صلح و ثبات خاورمیانه، مدافع عدالت، یاریگر توسعۀ مشترک و دوستان خوب و بهره مند از یکدیگر باشند و برای ایجاد جامعه با سرنوشت مشترک چین و کشور عرب تلاش کنند و برای کمک به ایجاد جامعه با سرنوشت مشترک انسان سهم ادا کنند.

اعتماد متقابل راهبردی باید افزایش یابد. ما باید بر گفتگو و رایزنی پایبند باشیم. باید بر اصل حق حاکمیت اصرار ورزیده و با تجزیه طلبی مخالفت کنیم. ما باید از آشتی فراگیر پشتیبانی و با سازش تحت فشار مخالفت کنیم. ما باید مخالف تروریسم بوده و با اجرای سیاست جامع، ساخت زندگی مردم را تقویت بخشیم.

چین با ایجاد برنامه ویژه کمک به بازسازی اقتصادی از طریق توسعۀ صنایع، وام 20 میلیارد دلاری تأمین می کند تا با افزایش همکاری با کشورهای نیازمند بازسازی، بر اساس اصول تجاری طرحهایی را به اجرا در آورد.

ما باید فعالانه به همکاری نفت و گاز طبیعی و همکاری انرژی کم کربن یاری کنیم.

برای تحقق همکاری بانکداری و همکاری در فناوری عالی و جدید تلاش کنیم.

توسعه، کلید حل مسایل خاورمیانه است. طرفها باید با همکاری و امتیازات مکمل یکدیگر، از شکوفایی مشترک بهره مند شوند.

مسئله فلسطین مسئلۀ ریشه ای صلح خاورمیانه است. چین طرفهای مربوط را به رعایت تفاهم مشترک بین المللی و سامان دادن عادلانه مسایل مربوط دعوت می کند. چین بار دیگر 100 میلیون یوان کمک رایگان در اختیار فلسطین برای پشتیبانی از توسعه اقتصادی و بهسازی زندگی مردم می گذارد.

بیایید با روحیۀ جاده ابریشم، برای تحقق احیای بزرگ دو ملت بزرگ چین و عرب و کمک به جامعه با منافع و سرنوشت مشترک چین و عرب به صورت خستگی ناپذیر تلاش کنیم!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید