CRI Online

حمام "داغ"

GMT+08:00 || 2018-07-09 16:23:58        cri

روز شنبه یک مسابقه حمام فلفل در شهربازی چونگ‎چینگ برگزار شد. هر یک از شرکت‎کننده‎ها که می‎توانست بیش از 5 دقیقه در این حمام تند دوام بیاورد یک جایزه از برگزارکننده‎ها دریافت می‎کرد. شما جرأت دارید چنین کاری بکنید؟!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید